02-06-08

Bob in Croatia

Bob

Kroatië – 1 juni 2008 (bron: The Southeast European Times) - Kroatie had vier jaar lang een alcoholbeteugelingswet met een nultolerantie voor autobestuurders. Had, want het parlement heeft een wetswijziging goedgekeurd voor een niet strafbaar gehalte van 0,05% alcohol in het bloed. De nultolerentie kwam er in 2004 na een stijging van nachtelijke ongevallen met jongeren die uit discotheken kwamen. Maar die nultolerantie had ook een schaduwzijde. Priesters konden na de mis niet meer wettelijk de baan op. En de tourismesector ging samen met de wijn- en biersector zwaar in de tegenaanval. Elf miljoen toeristen per jaar vormen een krachtdadig argument, zo bleek. Het parlement werd daarenboven met een paradox geconfronteerd: terwijl de regering nieuwe wijngaarden subsidieert, maakte ze het wijnproeven bijna onmogelijk.

Hebt u hier een uitgesproken mening over? Laat een reactie achter.


CroatiaJune 1, 2008 (source: The Southeast European Times) – For four years Croatia has enforced a legal zero alcohol tolerance for drivers. Has, because the parliament has adopted a turnaround to the former bill, allowing drivers a blood alcohol content of 0.05% without any penalty. The zero tolerance was adopted in 2004 after an increase of nightly car accidents involving mostly young people leaving nightclubs. But the zero limit also had some awkward consequences. Priests were no longer able to return home by car after celebrating Mass. The tourist sector and the wine and beer sectors lobbyed strongly aganst the restriction. Eleven million tourist each year make up for a strong argument, so it seems. Furthermore, the parliament was confronted with a paradox: while the government was subsidising new vineyards, wine tasting was almost made impossible.

Do you have an explicite opinion about this? Leave a reaction.
For your information: the BOB-keyring in the picture above is a gadget handed out by Belgian police to drivers after an alcohol test with a SAFE result.


 

De commentaren zijn gesloten.