30-07-08

Finland ["Botlle Shock: scroll down]

map_finland_aland

Bronnen | Sources:The New York Times - The Herald Tribune

In de Baltische Zee tussen Zweden en Finland liggen de beboste Aland eilanden (spreek uit: OH-lund), een autonome regio van Finland.

Fredrik Slotte, een 29-jarige huisdokter heeft daar op een klein perceeltje wat wijndruiven geplant van noordelijke variëteiten. Hij verwacht binnenkort zowat 110 flessen per jaar te gaan produceren: een licht rose schuimwijn (Vin Gris voor de Fransen) en een stille wijn met een robuust karakter. Enfin, een hobby zouden we denken.

Nu is Finland in 1995 opgenomen in de EU, waarbij het door de subsidiebeslissers werd ingedeeld in zones. Terwijl de noordelijke landbouwgebieden recht hebben op rijkelijke subsidies omwille van de ruwe klimaatsituatie, krijgen de zuidelijke gebieden - waaronder de Aland eilanden - veel minder. Maar toch nog te veel volgens de Europese Commissie.

Hoe de Commissie lucht gekregen heeft van Fredrik Slotte's wijnbouwprojectje is niet duidelijk. Maar dat de Commissie er dankbaar gebruik maakt om haar doelstellingen te bereiken, dat is wel duidelijk.

Aangezien Finland door de EU niet als wijnproducerend land erkend is, mag Slotte zijn wijn niet verkopen. Hij geeft hem dan maar weg aan vrienden en kennissen, zegt hij zelf.

Als kers op de taart stelt de Europese Commissie dat, nu het bewezen is dat er zelfs wijnbouw mogelijk is in Finland, de subsidies zouden kunnen teruggeschroefd worden. Helsinki moest toegeven: de landbouwtussenkomsten worden verminderd en Finland blijft een niet wijnproducerend land.

Het gezin Slotte werd er niet echt populair door binnen de kleine landbouwgemeenschap van de Aland eilanden. Dus, vooraleer je zoals Fredrik Slotte, met een druiventros in de hand triomfantelijk op de frontpagina van je lokale krant gaat staan, denk je best even twee keer na.

Wat vind je zelf van dit soort verhalen? Is Europa zijn eigen toekomst aan het verprutsen of hebben de ambtenaren gelijk? Is een hobbywijngaard een objectieve referentie voor beslissingen inzake landbouwsubsidies?


Aland_IslandsSomewhere in the Baltic Sea between Sweden and Finland lie the Aland Islands (pronounced as OH-lund), an autonomous region of Finland.

 

Fredrik Slotte, a 29 years old physician has planted some vines of northern species on a small parcel of land. He expects to produce about 110 bottles a year: a light pink sparkling wine (which the French would call a Vin Gris) and a still wine of robust character. A hobby, one should think.

 

When Finland joined the EU in 1995, the subsidies decision makers divided the country into zones. While the northern agricultural areas are entitled to large subsidies because of the harsh climate, the southern areas – like the Aland islands – are granted a lot less. But still too much, according to the European Commission.

 

How the Commission got wind of Fredrik Slotte’s little vineyard project is not really clear. What’s clear as water though, is that the information came in more than useful for the Commission, allowing it to achieve the goals it had set out regarding subsidies.

 

Since Finland is not considered a wine growing country under European rules, Dr. Slotte may not sell his wine. So he gives it away to friends and family, according to his own words.

 

Cherry on the cake is that the European Commission considers that agriculture subsidies for Finland can be reduced now that it has been proven that even viticulture is not impossible over there. Helsinki has had to give in: as grants will shrink, Finland will remain a non wine growing country.

 

The Slotte family’s popularity has all but increased in the small agricultural community of the Aland islands. So, you’d better think twice before you agree to have your picture, grape in hand, on the front page of your local newspaper, like Fredrik Slotte did three years ago.

 

What is your opinion in this kind of story? Is Europe messing with it’s own future or are the public servants right? Is a hobby vineyard an objective reference in the field of agriculture subsidies?

 


25-07-08

BOTTLE SHOCK

 

BottleShock

picture: http://www.bottleshockthemovie.com/

 

In het najaar komt de film Bottle Shock van regisseur Randall Miller in de zalen (in de VS al vanaf augustus). De film weeft een verhaallijn rond de beruchte blindproeverij die in 1976 in Parijs. De Engelsman Steven Spurrier had toen een kleine wijnhandel in Parijs en om die wat in de belangstelling te plaatsen, had hij beslist een blind concours tussen Franse en Amerikaanse wijnen te organiseren. Zelf verkocht hij alleen maar Franse wijnen en was ervan overtuigd dat de Amerikaanse geen schijn van kans zouden hebben.

 

Hij zat zelf de jury voor en trok verder enkele grote namen uit de wijnwereld aan:

-          Pierre Brejoux van het INAO

-          Claude Dubois-Millot, verkoopdirecteur bij Gault-Millau

-          Michel Dovaz, professor bij de Académie du Vin

-          Patricia Gallagher, Amerikaanse, maar lid van de Académie du Vin

-          Odette Kahn, uitgever van La Revue du vin de France

-          Raymond Oliver van restaurant Le Grand Véfour

-          Pierre Tari van Château Giscours

-          Christian Vanneque, sommelier van Tour d’Argent

-          Aubert de Villaine van Domaine de la Romanée-Conti

-          Jean-Claude Vrinat van restaurant Taillevent

 

Een wijn die door een jurylid als “Franse pracht” bejubeld werd, bleek een Cabernet uit Napa te zijn. Een ander jurylid zei “Dit is onomstotelijk Californisch: die wijn heeft geen neus”…over een Batard-Montrachet ’73.

Toen de resultaten werden meegedeeld weigerden verschillende juryleden hun proefnotities af te geven en één van hen probeerde zelfs nog snel zijn scores aan te passen vooraleer Spurrier de fiches weggraaide. Odette Kahn wou bij afloop haar notities terug. Nadat Spurrier dat verzoek afwees, weigerde ze nog om met hem te praten, tenzij dan om hem te beschuldigen van vervalsing van de resultaten.

 

Op de vele uitnodigingen aan de pers was enkel George M. Taber van Time magazine ingegaan. Hij publiceerde prompt de resultaten. De Franse pers zweeg de zaak bijna dood. Le Figaro en Le Monde schreven enkele maanden later dat de resultaten belachelijk waren en niet ernstig konden genomen worden.

 

De resultaten zagen er als volgt uit:

 

Wit/White (Chardonnay)

Rood/Red (Cabernet Sauvignon)

1

USA – Chateau Montelena 1973

USA – Stag’s Leap Wine Cellars 1973

2

F – Domaine Roulot,
     Meursault Charmes
1973

F – Château Mouton-Rothschild  1970

3

USA – Chalone Vineyard  1974

F – Château Montrose 1970

4

USA – Spring Mountain Vineyard 1973

F – Château Haut-Brion 1970

5

F- Joseph Drouhin,
    Beaune Clos des Mouches
1973

USA – Ridge Vineyards,
         Monte Bello
1971

6

USA – Freemark Abbey Winery 1972

F – Château Léoville Las Cases 1971

7

F – Domaine Ramonet-Prudhon,
     Batard-Montrachet
1973

USA – Heitz Wine Cellars
         Martha’s Vineyard
1970

8

F – Domaine Leflaive,
     Puligny-Montrachet Les Pucelles
1972

USA – Clos Du Val Winery 1972

9

USA – Veedercrest Vineyards 1972

USA - Mayacamas Vineyards 1971

10

USA – David Bruce Winery 1973

USA – Freemark Abbey Winery 1967

 

Er is heel veel onderzoek, kritiek, ontkenning en bevestiging geweest na deze gebeurtenis. Twee zaken zijn zeker: Amerikaanse wijnen stonden plots pal op de wereldkaart en Steven Spurrier’s faam was in één keer gemaakt.

Individuele scores van de juryleden op Wikipedia: klik hier


Bottle Shock the movie, directed by Randall Miller, will hit theatres in October in continental Europe and as of August in the USA.  The movie weaves a story around the infamous blind tasting which took place in Paris in 1976 and which is better known as The Judgement of Paris. Englishman Steven Spurrier had a small wine business in Paris in those days. To promote his business he had decided to organize a concours between French and American wines. He sold French wines only and was convinced that no American wine would stand a chance.

 

He took the jury’s chair and attracted some big names from the wine world:

-          Pierre Brejoux or the INAO

-          Claude Dubois-Millot, sales director at Gault-Millau

-          Michel Dovaz, teacher at the Académie du Vin

-          Patricia Gallagher, American member of the Académie du Vin

-          Odette Kahn, publisher of La Revue du vin de France

-          Raymond Oliver from the restaurant Le Grand Véfour

-          Pierre Tari of Château Giscours

-          Christian Vanneque, sommelier at Tour d’Argent

-          Aubert de Villaine of Domaine de la Romanée-Conti

-          Jean-Claude Vrinat of restaurant Taillevent

 

One wine which a jury member bespoke as « magnificence of France » turned out to be a Napa Cabernet. An other jury member stated “this is clearly Californian wine, it has no nose”…about a Batard-Montrachet ’73.

 

When the results were read, several members of the jury refused to hand in their tasting notes and one even tried to quickly change his score figures before Spurrier whipped away the scorecards. Odette Kahn wanted her notes back after the event. After Spurrier turned down her request, she refused to speak to him, except for accusing him of having manipulated the results.

 

Of the many reporters invited, only Time magazine’s George M. Taber had turned up. He promptly published the results. The French press wrote next to nothing about it. Some months later, Le Figaro and Le Monde said the results were ridiculous and couldn't be taken seriously.

 

The table above shows the results.

 

Lots of research, lots of criticism, denial and confirmation have followed this event. Of all things, two are certain: American wine suddenly stood tall at the world map of wine and Steven Spurrier’s fame was made overnight.

For individual scores of the members of the jury: click here

 


17-07-08

Chapoutier in Champagne & Alsace

Michel_ChapoutierBronnen: Wine Spectator, Decanter.

 

Michel Chapoutier houdt niet op met uitbreiden. Niet zo lang geleden kocht hij 8 hectare in Châteauneuf-du-Pape.  Nu heeft hij een perceeltje van een halve hectare in de Champagnestreek gekocht.

Het perceeltje ligt in de gemeente Riceys, in de Côtes des Bars.  Riceys ligt zo'n 47 km ten zuiden van de stad Troyes en produceert naast Champagne ook stille wijnen onder de appellatie coteaux champenois en de bij liefhebbers befaamde Rosé des Riceys.


Chapoutier heeft zich aangesloten bij de coöperatieve Union Auboise, die een eigen merk produceert: Champagne Devaux. Met die coöperatieve had Chapoutier al een band: hij verdeelde in de Rhône hun champagne, zij verdeelden in de Champagne zijn Rhônewijnen.

 

Wanneer de eerste champagne, gemaakt van Chapoutier’s druiven op de markt zal komen, is voorlopig nog een vraagteken. Marketing manager Jean-Noel Girard van Union Auboise zegt dat alles nog in de kinderschoenen staat. Het worden vermoedelijk 6000 of 7000 flessen blanc de blancs.

 

In de Elzas zou Michel Chapoutier de koop van zo’n 10 hectare wijngaard aan het afronden zijn. Daar wil hij samen met vriend en collega biodynamieker Marc Kreydenweiss Riesling gaan verplanten.

 


 

Sources: Wine Spectator, Decanter.

 

Michel ChapoutIer doesn’t stop expanding his business. Just a while ago he bought about 20 acres n Châteauneuf-du-Pape. Now he has bought a small parcel of about 1,25 acres in the Champagne area.

 

The parcel is situated in the town of Riceys, in the Côtes des Bars. Riceys is about 30 miles to the south of the city of Troyes. Except Champagne, Riceys also produces non sparkling wines under the label of origing coteaux champenois. And then there is also the Rosé des Riceys, less known but very much in demand by some fans.

 

Chapoutier has joined the co-operative Union Auboise, producer of it’s own brand: Champagne Devaux. Union Auboise and Chapoutier were already connected before this deal: he distributed their champagne in the Rhône Valley and they distributed his Rhône wines in the Champagne region.

 

There’s no saying yet when the first champagne made from Chapoutier’s grapes will be on the market. Union Auboise’s marketing manager, Jean-Noel Girard says that everything is still in an early stage of analysis. Plans are to market about 6000 or 7000 bottles of blanc de blancs.

Chapoutier is also about to close the purchase of over 20 acres of vineyards in the Alsace area. He plans to plant it with Riesling, in a joint venture with his friend and fellow biodynamist, Marc Kreydenweiss.

 

08-07-08

Numéro un => numero uno in 2015

FranceNr2Frankrijk zal zijn 1ste plaats als wijnproducerend land verliezen

AFP – online gezet op 08/07/2008

 

Frankrijk zal zijn plaats als eerste wijnproducerend land ter wereld tegen 2015 moeten afstaan aan Spanje als gevolg van een gewijzigd consumptiegedrag en van een afbrokkeling van het concurrentievermogen van de Franse wijn, zo stelt een studie van het Credoc pour les Vignerons indépendants.

 

De Franse wijnproductie zal terugvallen van 52,8 miljoen hectoliter in de referteperiode 2000-2004 tot 43,9 miljoen in 2015, zegt het onderzoekscentrum in zijn studie van dinsdag.

 

Franse wijn lijdt onder de daling van de consumptie van rode wijnen (witte en rosé blijven stabiel) die over de periode van 2000 en 2008 op 2,6% per jaar geschat wordt en op 1,1% tussen 2008 en 2015. Die daling, vooral voelbaar de laatste vier jaren, komt ondermeer voort uit de groeiende bezorgdheid over gezondheidsaspecten, uit een meer occasioneel verbruik door de jongere generaties en door de arbeiders en ook uit de concurrentie vanwege alcoholvrije dranken als maaltijdbegeleider.

 

Op het vlak van export gaan de Franse wijnbouwers marktaandeel inboeten inde traditionele afzetgebieden, zeg maar West-Europa, en in de opkomende afzetgebieden (UK, USA, China en Japan). Dat marktaandeel zal worden ingepikt door de nieuwe producenten uit Amerika en Oceanië die zich commercieel vaak veel agressiever en efficiënter profileren.

 

Verdeeld over de 12 belangrijkste buitenlandse afzetgebieden van Franse wijn, zal het exportvolume jaarlijks met 1,1% dalen tussen 2005 en 2015;

 

In die omstandigheden zullen de Vignerons Indépendants toch standhouden, al zullen ze zich wat aan de nieuwe verbruiksgewoonten moeten aanpassen.

Vandaag vertegenwoordigen zij 35% van de wijnbouwexploitaties in Frankrijk, met 53% van de wijngaarden en 49% van de productie.

Met een daling van 2,2% per jaar tussen 2000 en 2015 zullen zij aan het einde van die rit nog met 27791 zijn, maar hun productie zal slechts met gemiddeld 0,6% per jaar gedaald zijn. Reden daarvoor is een verwachte verhoging van de gemiddelde exploitatieoppervlakte (17 ha per bedrijf in 2015).

 

Michel Issaly, voorzitter van het Syndicat des Vignerons Indépendants de France, gaf toelichting bij de presentatie van deze studie: "Voor sommige afzetgebieden zullen we de producten op de nieuwe behoeften moeten afstellen. We proberen die boodschap duidelijk te maken".

 

Het Credoc, dat heel wat onafhankelijke wijnbouwers heeft ondervraagd, zegt dat veel wijnbouwers een oplossing zien in het centraliseren van logistieke en commerciële functies van verschillende wijndomeinen, uiteraard om kosten te besparen, maar vooral ook om beter toegang te kunnen forceren tot de distributiecircuits, met de nadruk op de supermarkten.

 

Michel Issaly zal in de herfst de prioriteiten bepaald hebben, zodat zijn beweging in 2009 de nodige acties op touw kan zetten.

 

 France stands to lose it's first place in the ranking of wine producing countries

AFP – online since 08/07/2008

 

By 2015, France will have to yield it’s first place in the ranking of wine producing countries to Spain, as a consequence of changed consumption behavior and of eroded competition potential of french wine, reports a study by the Credoc pour les Vignerons indépendants.

 

French wine production will fall from 52.8 million hectolitres in the referential period 2000-2004 to 43.9 million in 2015, says the research centre in Tuesday’s report.

 

French wine suffers from a decrease in the consumption of mainly red wine (whites and rosés remain stable), estimated at 2.6% a year from 2000 to 2008 and at 1.1% from 2008 to 2015. Amongst other causes, that decrease, which was felt mainly over the last four years, is due to an increasing preoccupation about health issues, to a more sporadic consumption by younger generations and by the labour class, as well as to the competition from non alcoholic beverages at the dinner table.

 

As far as export is concerned, French winemakers will loose market shares in the traditional markets, say Western Europe, and in the emerging markets (UK, USA, China and Japan). Those market shares will go to new producers in America and in Oceania, who often profile themselves much more efficiently and agressively on the commercial front.

 

Over the 12 most important foreign export markets, the total volume of French wine decreases by 1.1% a year from 2005 to 2015.

 

In those conditions the Vignerons Indépendants will still stand, although they will have to adapt somewhat to the new comsumption habits.

Today they represent 35% of all wineries in France, with 53% of the national vineyards and 49% of national production.

The 2.2% decrease a year from 2000 to 2015 will bring their number down to 27791 by the end of that ride, but their production will have decreased by 0.6% a year only. The reason for that is an expected increase of the average surface per winery (17 hectares per winery in 2015).

Vandaag vertegenwoordigen zij 35% van de wijnbouwexploitaties in Frankrijk, met 53% van de wijngaarden en 49% van de productie.

 

Michel Issaly, president to the Syndicat des Vignerons Indépendants de France, commented at the presentation of this report: “In some export markets we will need to adapt our products to the new needs. That is the message that we try to pass on.”

 

The Credocinterviewed a large number of independant winemakers and says that a lot of them see a solution in regrouping logistic and commercial functions of multiple wineries, not just to cut expenses but especially in order to gain better access to distribution channels and to supermarkets in particular.

 

Michel Issaly will have priorities sorted out by this autumn, which will allow his movement to start acting upon them as of 2009.

 

 

 

04-07-08

Submarine Champagne

montsaintmichelHet Champagnehuis Louis Roederer liet vorige maand weten dat het testen uitvoert met een innovatieve methode om hun bubbels te laten ouderen: op de zeebodem bij de Mont Saint-Michel. Duikers hebben verschillende flessen Brut Premier ondergebracht op zowat 15 meter onder het wateroppervlak.
Het idee kwam van een keldermeester bij Roederer. Zijn argumenten zijn dat het water in de baai van de Mont Saint-Michel bijna constant
10°C blijft en dat de zachte getijdenbeweging en het ontbreken van UV stralen voor ideale kelderomstandigheden zorgen.
Het experiment is geen unicum. In de voorbije jaren werd er al met rode Crozes-Hermitage, met Muscadet en met witte Bourgogne geprobeerd. Volgens Hervé Boucton, commercieel directeur bij Roederer, heeft het procédé een groter effect op witte dan op rode wijn. Volgend jaar zal Roederer een vergelijkende proefsessie houden met wijnen “uit de zee” en met wjnen die in hun gebruikelijke kelders in Reims gelagerd werden.


The Champagne house of Louis Roederer announced about a month ago that it is testing an innovative method for aging its bubbly beverages—on the seabed off Mont Saint-Michel, France. During the previous weekend, the family-owned Champagne house had divers place several dozen bottles of its Brut Premier label fifteen meters underwater.A cellarmaster at Roederer suggested the idea after realizing that the water in the bay by Mont Saint-Michel remains at a constant ten degrees Celsius, and that the gentle tidal motion and lack of UV rays are ideal for cellaring. During the last four years, other French wineries have tried aging red Crozes-Hermitage, white Muscadet and white Burgundy underwater. Herve Boucton, the commercial director for Roederer, noted that the process had a greater effect on white wines rather than red. In a year, Roederer will hold a tasting session to compare the wines aged underwater with the wines aged at their usual cellar location in Reims.

03-07-08

Emmanuel Cruse: Grand Maître Commanderie du Bon-temps de Médoc, Graves, Sauternes et Barsac

Emmanuel_CruseEmmanuel Cruse, mede-eigenaar van Château d’Issan in Cantenac (Grand Cru Classé 1855, Margaux) is nu al een dikke week de nieuwe Grand Maître van de Commanderie du Bon-temps de Médoc, Graves, Sauternes et Barsac. Hij volgt daarmee Jean-Michel Cazes, die we kennen van Château Lynch-Bages en een reeks andere domeinen.  Emmanuel Cruse wil er tegenaan gaan. Enkele zwaargewichten zoals Patrick Maroteaux, Thierry Gardinier, Philippe Castéja, Philippe Dambrine en Patrick Jestin vormen samen met hem binnen de Commanderie een commissie die de ideeën aanbrengt om de machine op volle toeren te doen draaien.

Bij het diner na de Margauxdegustatie van de Vlaamse Wijngilde in maart had ik het genoegen met Emmanuel Cruse aan tafel te zitten. Een heel plezierig moment met lekker eten, lekkere wijn en goede conversatie. De Vlaamse Wijngilde wenst hem alleszins veel succes.


About a week ago Emmanuel Cruse, co-owner of Château d’Issan in Cantenac (Grand Cru Classé 1855, Margaux), has been appointed the new Grand Maître to the Commanderie du Bon-temps de Médoc, Graves, Sauternes et Barsac. He succeeds Jean-Michel Cazes, whom we know from Château Lynch-Bages and more estates. Emmanuel Cruse wants to kick it. Together with some heavyweights like Patrick Maroteaux, Thierry Gardinier, Philippe Castéja, Philippe Dambrine and Patrick Jestin, he is seated in a commission within the Commanderie, which is to launch the ideas that will fire up the machine’s engines to full power.

At the dinner following the Margaux tasting organised by the Vlaamse Wijngilde last March, I had the pleasure of sharing the table with Emmanuel Cruse. A very pleasant moment, with nice food, delicious wines and good conversation. The Vlaamse Wijngilde wishes him lots of success.

19:15 Gepost door Harry in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Brunello di Montalcino: crisis over

Minister_Luca_ZaiaToscane, Italië.

Landbouwminister Luca Zaia en de Amerikaanse ambassadeur Ronald Spogli hebben elkaar vanmorgen ontmoet. Tijdens een daaropvolgende persconferentie werd de wettelijke regeling voorgesteld die de dreigende blokkade van Brunello di Montalcino in de Verenigde Staten definitief ongedaan maakt. Het gaat om een decreet dat nog dit jaar in voege zou moeten treden.

Voor alle Brunello di Montalcino die bestemd is voor uitvoer naar de VS, zal het Icq van Firenze als centraal inspectieagentschap een verklaring van conformiteit met de regels van de DOCG Brunello di Montalcino afleveren. Die verklaring geldt dan voor verschillende vrachten van eenzelfde producent en van hetzelfde oogstjaar. Het agentschap Icq hangt af van het Ministerie van Landbouw. Voorheen was de DOCG-cerfiticatie een bevoegdheid van het consortium van Brunelloproducenten.


Tuscany, Italy

Minister of Agriculture, Luca Zaia and the American ambassador Ronald Spogli have met this morning and gave a press conference afterwards. They announced a legal act that is to hold back the ban of Brunello di Montalcino by US authorities. The act is to be effective before the end of this year. The Icq, based in Firenze, will be responsible for issuing a certificate of label approval for all Brunello di Montalcino that is to be exported to the USA. It’s a kind of seal of compliance regarding DOCG-rules of Brunello di Montalcino. The certificate will be valid for multiple shipments from the same producer and from the same vintage.  The Icq is an agency depending from the Ministry of Agriculture. Up to now the DOCG-certification has been the responsibiliy of the consortium of Brunello producers.Banfi