11-08-08

UPDATE: TAPAS

Zie onderaan deze pagina.
Heidi L. Stine, lid van "InWine - Vlaamse Wijngilde" en mede-organisator van het  grootste Californische degustatie-evenement ooit rond wijnen van Iberische druiven, dat plaatshad tijdens het voorbije weekend, meldt ons dat het een overdonderend succes geweest is.


See bottom of this page.
"InWine - Vlaamse Wijngilde" member Heidi L. Stine was involved in organizing the most extensive tasting event ever of wines from Iberian varietals in the USA. The event has taken place this weekend. Heidi tells us that it has been a smashing success.07-08-08

Update: BOTTLE SHOCK - Château Montelena

Eind juli heeft Michel Reybier van het château Cos d'Estournel het 80 ha grote domein Chateau Montelena gekocht. Enkele dagen geleden hebben we dit Californische domein nog vermeld in het artikel over de film Bottle Shock. De overnameprijs is niet bekendgemaakt, maar het zou gaan om één van de grootste investeringen ooit van een Bordeaux-kasteel in het buitenland.


By the end of July, Michel Reybier, owner of the château Cos d'Estournel (St.-Estephe) has acquired the chateau Montelena in California. A couple of days ago, we mentioned this estate in the post about Bottle Shock, the film. De price tag for the transaction has not been released, but it seems this might be one of the most important investments ever made abroad by a Bordeaux estate. 

FUNDI


fundiZuid-Afrika zal in 2010 gastland zijn voor het wereldkampioenschap voetbal.
OK, wat heeft dat nu met wijn te maken?

 

Bij het exportpromotiebureau Wines of South Africa (WOSA) wisten ze al langer dat Zuid-Afrika een prachtig land is om te bezoeken, met heel goede restaurants en met wijnen van wereldklasse. Ze beseften er ook dat geen wijnkelners van wereldklasse voorhanden zijn in eigen land.

 

Daarom heeft WOSA een programma opgezet om 2010 wijnstewards op te leiden tegen 2010. Een opleidingsprogramma hadden ze al: de laatste vier jaar hadden ze 20 afgestudeerden. Veel te weinig uiteraard.

 

En misschien was het wel te moeilijk gemaakt.

Dus werd een partner gevonden voor de opleidingen, die een leuk en haalbaar programma kan brengen, gelijk waar in het land, overal waar de behoefte bestaat.

 

Dat kost geld, zowat € 394.000. Bij WOSA wisten ze ook wel dat de wijnindustrie dat niet zomaar zou gaan ophoesten. En dus beslisten ze hun eigen wijnmerk op de markt te gaan brengen: FUNDI (spreek uit: foendie). De naam is afgeleid uit het isiZulu: umfundi betekent leerling.

Zes wijndomeinen werkten mee. Wijnen worden blind geselecteerd voorhet Fundi-label.

 

De winst gaat volledig naar de opleiding van ongeveer 1000 mensen die nu al in de horeca actief zijn en van nog eens ongeveer 1000 werklozen. De bedoeling is niet technisch geniale sommeliers op te leiden, maar vriendelijke wijnkelners die de bezoeker kunnen inlichten over wat er in de fles zit en zo kunnen bijdragen tot het wijngenieten…en wie weet…tot de exportcijfers.

 

Een uniek project in de wereld, zeggen ze bij WOSA: de wijnambassadeurs van de toekomst worden opgeleid.

 

 


 

wosa_logoSouth-Africa will be hosting the world soccer championship in 2010.

OK, that doesn’t have anything to do with wine, does it? Or does it?

 

People at the export promotion agency Wines of South Africa (WOSA) didn’t need to be convinced that South-Africa is a wonderful country to visit, with very good restaurants and world-class wines. They also knew that world-class wine service is what the country is lacking.

 

That’s why WOSA has conceived a teaching programme aiming to train 2010 wine stewards by the year 2010. They already had a training programme: about 20 people were trained over the last four years. Way too little, of course.

 

And the programme might also have been too difficult. So a partner was found to develop a way of teaching that makes wine fun and friendly. Training will be given throughout the country, wherever there’s a need for it.

 

There is, of course a price to pay, about $ 605,000 or £ 309,800. At WOSA they didn’t need to be told that the wine industry wasn’t just going to come up with that kind of money. So, they decided to launch a wine brand of their own: FUNDI (pronounce foon-dee). The name is derived from the isiZulu word umfundi, which means learner (trainee). Six wineries have collaborated. Wines for the Fundi label are selected through a blind tasting.

 

The profits go entirely to the training of about 1000 people who are currently in the hospitality business and of about another 1000 people who are currently unemployed. The goal is not to train technical wine geniuses but firendly wine stewards who can inform visitors about what’s in the bottle an who can contribute to enjoying wine…and who knows…to export numbers.

 

A unique project in the world, says WOSA: the wine ambassadors of the future are being trained as of today.

  

05-08-08

TAPAS

 

tapaswinerydarkTAPAS. Lekkere hapjes. Jazeker. Maar wist je ook dat het de afkorting is voor Tempranillo advocates producers and amigos society? Heidi L Stine is lid van onze groep "InWine - Vlaamse Wijngilde" en liet ons weten dat zij de laatste tijd erg druk in de weer is geweest met de organisatie van het evenement Tempranillo (and friends) in the spotlight at COPIA.

In Napa, Californië zal op 8 en 9 augustus 2008 de grootste proeverij ooit doorgaan van in de USA gemaakte wijnen uit Iberische cepages.

Op vrijdag 8 augustus is het Wine Trade and Media Day.
In de vroege namiddag is er een seminarie "Waarom Iberië en waarom nu?", geleid door Burke Owens van Bonny Doon Vineyard. Door te grote belangstelling moest dit seminarie al uitwijken naar het auditorium met 260 zitplaatsen. Na de uiteenzetting kunnen de besproken wijnen ook geproefd worden.
Vanaf 3 uur vindt een grote wandelende degustatie plaats van de wijnen die de 40 TAPAS-leden in Amerika produceren van originele Spaanse en Portugese cepages. Professionals kunnen online registreren of via mail aan Heidi L Stine.

Zaterdag 9 augustus is er voor het grote publiek. Dadelijk na de middag is er een consumentgericht informatief seminarie en een wijn en kaas degustatie in het Meyer Food Forum. Daarna kunnen de bezoekers opnieuw alle wijnen proeven en een babbel voeren met de TAPAS-wijnbouwers en producenten.


TAPAS. Delicious food out of the hand. Of course. But did you know that TAPAS is also short for Tempranillo advocates producers and amigos society? Heidi L Stine is a member of our group "InWine - Vlaamse Wijngilde" and has let us know that she has been involved in organizing the event Tempranillo (and friends) in the spotlight at COPIA.

On August 8 and 9, Napa, California, will host the most extensive tasting of domestically produced Iberian varietal wines ever offered in America.

Friday August 8 is Wine Trade and Media Day, starting with an early afternoon seminar "Why Iberia and why now?", moderated by Burke Owens of Bonny Doon Vineyard. Due to the huge interest, this seminar had to move to the 260-seat theater. The wines discussed at the seminar can be tasted afterwards.
At 3pm there is an extensive walking tasting presented by the 40 TAPAS members producing wines from indigenous Spanish or Portugese grapes in the US. Professionals can register online or e-mail Heidi L Stine.

Saturday August 9 is general public day. The early afternoon takes off with an informative and consumer directed seminar and a cheese and wine tasting in the Meyer Food Forum. Following that, visitors can again taste all those wines and have a chat with the TAPAS wine growers and wine producers.20:56 Gepost door Harry in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |