26-11-08

Pesticides versus bio

SproeihelicopterIk moet straks het decembernummer van Test Aankoop gaan halen, want de pers staat er bol van: pesticiden gevonden in 4 van 17 geteste biowijnen en in 8 van de 17 geteste andere wijnen.

Voor wie al met vooroordelen rondloopt, alleszins een extra reden om bio af te doen als kwakzalverij en bedrog.

Reden voor paniek? Of goed nieuws?

De titel had immers ook anders kunnen luiden: 50% minder pesticiden in wijn met biolabel.

Is een biolabel nog te makkelijk te krijgen? Is een biolabel niet meer dan een marketinginstrument?

Zullen we op ons wit strijdros springen en als de nieuwe Don Quichote de sproeihelikopters te lijf gaan die een halve hectare van elke aanpalende wijngaard gratis laten delen in hun vrijgevigheid?

Of concluderen we maar dat kleinschalige intensieve landbouw en grootdistributie niet echt synoniem zijn?

Want er zijn wijnbouwers die het zonder biolabel doen. "Het", dat is dan wijn maken met minimale inzet van chemische middelen, of zelfs zonder. Die vind je niet in de supermarkt, wel bij de gespecialiseerde handel.

Zit er dan gegarandeerd geen spoor van iets vies in? Het zal wel niet, maar als het nog wat minder is dan wat Test Aankoop nu aankaart...
Wordt vervolgd...
_______________________________________

Remind me to go and get Test Aankoop's (consumer magazine) December edition after work, since it's all over the press today: pesticides have been found in 4 out of 17 tested bio wines and in 8 out of 17 tested others.

The prejudiced will - again - find some motif to discard bio wines and bio wineries as fraud and quacks.

Is there reason to panic? Or is this good news?
The header could have been different: 50% less pesticides in wine carrying a biolabel.

Are bio labels still too easy to get? Are they nothing but just another marketing tool? Shall we mount our white horse and go battle the spray helicopters that let half an acre of every neighbouring vineyard share in their generosity?

Or shall we conclude that small scale, intensive agriculture and large scale distribution are not really synonymous? It is true, there are wineries that do it without bio label. "It" being making wine with minimal, or sometimes zero, use of chemicals. Those are not sold in supermarkets, you'll find them at specialised retailers. Are they guaranteed not to contain any trace of something filthy then? Probably not, I suppose, but if it's any less than wat the consumer magazine Test Aankoop has found...
To be continued...

Commentaren

'50% minder pesticiden' doet hun magazine natuurlijk niet zo goed verkopen...

Gepost door: veerle | 27-11-08

De commentaren zijn gesloten.