26-11-08

Pesticides versus bio

SproeihelicopterIk moet straks het decembernummer van Test Aankoop gaan halen, want de pers staat er bol van: pesticiden gevonden in 4 van 17 geteste biowijnen en in 8 van de 17 geteste andere wijnen.

Voor wie al met vooroordelen rondloopt, alleszins een extra reden om bio af te doen als kwakzalverij en bedrog.

Reden voor paniek? Of goed nieuws?

De titel had immers ook anders kunnen luiden: 50% minder pesticiden in wijn met biolabel.

Is een biolabel nog te makkelijk te krijgen? Is een biolabel niet meer dan een marketinginstrument?

Zullen we op ons wit strijdros springen en als de nieuwe Don Quichote de sproeihelikopters te lijf gaan die een halve hectare van elke aanpalende wijngaard gratis laten delen in hun vrijgevigheid?

Of concluderen we maar dat kleinschalige intensieve landbouw en grootdistributie niet echt synoniem zijn?

Want er zijn wijnbouwers die het zonder biolabel doen. "Het", dat is dan wijn maken met minimale inzet van chemische middelen, of zelfs zonder. Die vind je niet in de supermarkt, wel bij de gespecialiseerde handel.

Zit er dan gegarandeerd geen spoor van iets vies in? Het zal wel niet, maar als het nog wat minder is dan wat Test Aankoop nu aankaart...
Wordt vervolgd...
_______________________________________

Remind me to go and get Test Aankoop's (consumer magazine) December edition after work, since it's all over the press today: pesticides have been found in 4 out of 17 tested bio wines and in 8 out of 17 tested others.

The prejudiced will - again - find some motif to discard bio wines and bio wineries as fraud and quacks.

Is there reason to panic? Or is this good news?
The header could have been different: 50% less pesticides in wine carrying a biolabel.

Are bio labels still too easy to get? Are they nothing but just another marketing tool? Shall we mount our white horse and go battle the spray helicopters that let half an acre of every neighbouring vineyard share in their generosity?

Or shall we conclude that small scale, intensive agriculture and large scale distribution are not really synonymous? It is true, there are wineries that do it without bio label. "It" being making wine with minimal, or sometimes zero, use of chemicals. Those are not sold in supermarkets, you'll find them at specialised retailers. Are they guaranteed not to contain any trace of something filthy then? Probably not, I suppose, but if it's any less than wat the consumer magazine Test Aankoop has found...
To be continued...

21-11-08

Oogstverslagen - Harvest reports

Grapes_mildewHet is weer eind november. Natte bruine bladeren vallen op de grond. Verslagen over oogst en vinificatie vallen in de mailbox.
Soms met heel preciese en informatieve inhoud. Soms ook hemeltergend veralgemenend en nietszeggend.

Van de tweede soort las ik net een best grappig voorbeeld. De auteur beschrijft eerst hoe koud en nat het voorjaar en de zomer in Europa wel waren. En hoe dat coulure en meeldauw meebracht.

Tot hiertoe niets aan de hand. Maar dan komt het, want de auteur gaat verder als volgt. Vrijwel overal in Europa werd het in september mooi weer. Wie lang genoeg durfde wachten met oogsten, die haalde gezonde druiven binnen.

Wacht een moment...Geloofd zij de Heer! Sproeien en panikeren is voor niets goed, gewoon wachten en de druiven genezen vanzelf van hun ziektes.

Heeft een wijnbouwer mij onlangs niet gezegd dat hij zijn ganse Cinsault-oogst kwijtgeraakt is aan ziekte en rot?
Die is duidelijk nog niet klaar voor echte wijnbouw. Hij had gewoon langer moeten wachten...tot volgend jaar september misschien?

Er zijn berichten over zowel schitterend als totaal verwaterde oogst in 2008. De jaargang "slecht" noemen, zou een even domme veralgemening zijn als het karikaturale voorbeeld hierboven.

Maar wat mij echt beangstigt, is dat woorden als "slecht" of "problematisch" blijkbaar uit ons vocabularium moeten geweerd worden.
Dat wij, om politiek correct te blijven tegenover de handel of de producenten zouden moeten vervallen in nietszeggende veralgemening.
Durven we onszelf objectieve wijnliefhebbers blijven noemen als we die weg inslaan?


Just like every other november. Wet brown leaves drop to cover the soil. Harvest and vinification reports drop into the mailbox.
Some very concise and full of valuable information. Some outrageously generalizing and meaningless.

A quite funny case of the latter kind hit my mailbox yesterday.
The author fist describes how the cold and damp spring and summer led to diseases like shatter and mildew in Europe.

Nothing wrong so far, but then the author goes on as follows.
Almost all over Europe, September brought on fine weather. Those who took the risk and waited long enough, were able to bring in healthy grapes.
Now wait a moment...Praise the Lord! There's absolutely no use in sprinkling or worrying: just wait and your grapes will recover from their diseases.

Now wasn't there a winegrower who told me that he'd lost all of his Cinsault to rot and disease?
Obviously the man isn't ready to be a real winegrower. He should have waited longer...until september next year perhaps?

There are reports on fantastic harvests as well as on flooded vineyards in 2008. Qualifying the 2008 vintage as "bad" would be as dum a generalization as the one in the caricatural example above.

But seriously, what scares me is that we are expected to skip words like "bad" or "problematic" from our vocabulary.
That, in order to remain politically correct towards retailers and producers, we should start writing hollow and generalizing phrases instead.
How can we keep calling ourselves objective wine enthusiasts, once we've taken that road?

13-11-08

Heavy metal WINE

HeavyMetalWie bij Heavy Metal aan wijdbeens headbangende rockers denkt, die moet zijn horizonten nu verbreden. Daarvoor zorgt een 24 bladzijden tellend voorlopig wetenschappelijk verslag in Chemistry Central Journal. Volgens Declan Naughton en Andrea Petróczi van Kingston University in Londen bevat wijn te veel zware metalen.
Dertien wijnen uit diverse landen werden getest. Italië, Brazilië en Argentinië ontspringen de dans: in de onderzochte wijnen uit die landen werd geen onrustwekkende hoeveelheid metaal gevonden. Een gelukstreffer?

Nu we net dachten dat het antioxidatieve effect van wijn ons het eeuwige leven ging schenken, komt men ons vertellen dat wijn oxidatieschade kan veroorzaken.

Ik moet daar vanavond eens diep over nadenken, bij een goed glas wijn.

Bent u ongerust? Of helemaal niet? Laat je reactie hier achter. Ik ben nieuwsgierig. 


 If the words Heavy Metal make you think of straddle-legged headbanging rockers, you'll need to adjust the image a bit. Why? Because of a 24 pages long provisional scientific report published in Chemistry Central Journal. According to Declan Naughton en Andrea Petróczi of Kingston University in London, wine contains too much heavy metal. Thirteen wines from different countries have been tested. Italy, Brasil and Argentina got off the hook: no worrisome quantities of metal in the tested wines from these countries. A lucky stroke?

Just now that we thought that the antioxidative effect of wine would lead us into eternal life, these scientists come and tell us that wine can cause oxidative dammage.

I'll need to give this some thought tonight, with a nice glass of wine.

Are you worried? Or not at all. Post your reactions here, I'm interested.

16:41 Gepost door Harry in Wijn - debat | Permalink | Commentaren (0) | Tags: metal, metaal, vin, wijn, wine, vlaamse wijngilde, inwine |  Facebook |

02-11-08

Terug - Back

Na een lange vakantie: nieuwe artikels in de komende dagen!


After a long vacation: new articles coming over the next few days!

10:38 Gepost door Harry in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |