23-12-08

WWF: blijf bij kurk! -- stick with cork!

Voor- en tegenstanders van andere afsluitmiddelen dan kurk voor wijnflessen zullen het wel nooit eens worden. Er is al zoveel over gezegd dat elke discussie daarover al snel in pseudo-wetenschappelijke clichés vervalt.

Nu krijgt het debat er plotseling een speler bij, zij het uit eerder onverwachte hoek.
Het World Wildlife Fund (WWF) legt in een splinternieuwe BBC-documentaire uit dat de achteruitgang van wijnkurken wel eens ernstige milieugevolgen kan hebben.

Wereldwijd wordt in zeven landen wijnkurk gekweekt en geproduceerd. Die kurkbossen zijn slechts in stand gehouden omwille van hun economisch belang, zegt het WWF. En net daar wringt het schoentje.

De biodiversiteit van de kurkbossen in Portugal is zo groot, aldus het WWF, dat op 0,1 hectare meer dan 100 beschermde planten- en dierensoorten voorkomen. Bijna 33% van de landoppervlakte in Portugal is begroeid met kurkbos.
Zwarte ooievaars en de gelaarsde arend leven uitsluitend in die kurkbossen. Ook de zeldzame Iberische lynx, de meest bedreigde kat ter wereld, leeft alleen daar in die wouden.

Metalen, glazen en synthetische flesafsluiters nemen momenteel 20% van de wereldwijde flessenwijnhandel voor hun rekening.Assistent documentairemaker Paul Morrison en hoofd van de mediterrane Forest Unit van het WWF, Nora Berramouhni, waarschuwen: een fles zonder echte kurk kopen kan gevolgen hebben.

Achteruitgang van het economische belang van de kurkwouden zal langzame verdwijning van de kurkeik tot gevolg hebben, met landschapsdegradatie als eerste resultaat en met het verdwijnen van zeldzame planten en dieren als finaal gevolg.

De kurkindustrie heeft er een bondgenoot bij.

Ik ben benieuwd naar die documentaire. Ik zou graag zien hoe de industrie omgaat met die rijke fauna en flora. Ik bedoel hier niets mee. Gewoon nieuwsgierig.


Those in favor and those against wine bottle closures other than cork will probably never agree on the subject. So much has been said that every discussion on the matter quickly degrades into pseudo scientific cliché.

Now another player joins the debate, be it from a rather unexpected angle.
The World Wildlife Fund (WWF) explains, in a brand new BBC documentary, that the decline of wine cork might have serious consequences for the environment.

Worldwide, seven countries grow and produce wine cork. These cork forests have survived solely because of their economic interest, states the WWF. And that's where it gets tricky.

The biodiversity in the Portuguese cork forests is so important, still according to the WWF, that over 100 certified plants and animals are found on as little as 0,1 hectare. Almost 33% of Portugal's land mass is covered with cork woods.Black storks and booted eagles live exclusively in those cork forests. Just like the secretive Iberian lynx, the most threatened cat in the world.

Metal, glass or synthetic bottle closures account for more than 20% of all bottled wine sold around the world.
Assistant documentary maker, Paul Morrison, and Nora Berrahmouni, head of the WWF's forest unit for the Mediterranean warn that buying a bottle with anything else than a natural cork, might have consequences.

The decline of the cork forests' economic interest will lead to a gradual disappearance of the cork oak, leading first to landscape degradation and, in the end, to the extinction of rare plants and animals.

The cork industry has a new ally.

I'm curious to see that documentary. I would like to see for myself how the industry treats this rich fauna and flora. I don't mean anything by this. Just curious.

12:15 Gepost door Harry in Wijn - debat | Permalink | Commentaren (1) | Tags: wijn, wine, wwf, bbc, inwine, vlaamse wijngilde, kurk, cork |  Facebook |

Commentaren

Als ik nog eens een fles met 'stop' open troost ik me maar met gedachten aan zwarte ooievaars, Iberische lynxen en gelaarsde arenden.

Gepost door: veerle | 26-12-08

De commentaren zijn gesloten.