26-12-08

Christmas = Cava ?


De voorbije weken kon je er niet omheen.
In de kranten en tijdschriften, op de radio en op TV, overal duikt het Cava-offensief op.

Elk type circus is goed.

  • Er wordt een vijftal BV's opgetrommeld om 5 fluiten bubbels te proeven met een dubbele opdracht: zeg in welk glas de champagne zit en zeg welk glas je het lekkerst vond. Op één BV na vindt niemand de champagne en niemand vindt de champagne het lekkerst.Algemene conclusie: cava is lekkerder dan champagne.

  • In de krant worden enkele supermarktbubbels naast elkaar gezet. Van een prijsklasse die amper de fles, het etiket, de kurk en de muselet kan dekken. Ook hier is de conclusie: cava is lekkerder dan champagne. Met zelfs als uitdrukkelijk advies erbij: koop dit jaar cava voor de feestdagen. Niks mis met dat soort testen, wel met de veralgemenende conclusie.

  • Eergisteren nog, op de radio, blijkt een presentatrice ook al besmet door het veralgemeningsvirus. Tijdens een telefooninterview herhaalt zij het ook nog eens: cava is lekkerder dan champagne.

Ik ben altijd te vinden voor goede bubbels, of je die nu cava noemt, of Sekt of prosecco of spumante, of champagne, of crémant, of mousseux, of Vonkelwijn of wat dan ook.

Van industriële bubbels gaat na enkele slokken meestal mijn afweersysteem in de startblokken: ik neem dan sipjes in plaats van slokken en knik glimlachend weigerend naar mijn halfvol glas als iemand dat nog wil bijvullen.
Het is altijd een beetje "te" in die gevallen: te zoet, te hard, te zuur, te veel gas, weet ik veel wat er te veel aan is, maar het steekt mij snel tegen.
Goede bubbels daarentegen, daar lust ik altijd nog een glaasje meer van.
En wat cava betreft, ik heb er al hele goede gedronken. Ik heb er altijd in mijn kelder liggen, broederlijk naast flessen champagne, Sekt, spumante en vonkelwijn.

Waar maak ik mij dan weer druk in? In die niet afhoudende tendens om alles ongenuanceerd te veralgemenen, verdorie.
Hoe kan je nu in godsnaam zo'n himalayahoog cliché opzetten als "cava is lekkerder dan champagne"... Weerzinwekkend, gewoon. Volksverlakkerij is het.

Als over een geneesmiddel zou gezegd worden dat het beter is dan een ander, dan gaan consumentenorganisaties en medische instanties in het harnas.
Dan wordt er onderzocht of de persoon die de uitspraak deed, niet is benaderd door de producent van het merk dat hij promoot.
Dan worden er wetenschappelijke en pseudo-wetenschappelijke discussies gevoerd met pro en contra, met case studies die aantonen dat het in gene situatie klopt en in die andere dan weer niet.
En dan is het nog steeds de huis- of andere dokter die een overwogen keuze zal maken.

Maar hier staat de consument er vaak alleen voor. Met de feestdagen drinkt iedereen bubbels, en niet iedereen is elke dag met wijn bezig.
Zo een consument staat zich, met de wanhoop in de ogen, in de supermarkt blind te staren op een goeie honderd meter rekken vol flessen wijn.
Die heeft geen referentiekader waarbinnen hij de schaamteloos ongenuanceerde slogan "koop cava" kan toetsen aan smaak- of kwaliteitskenmerken.
En dan heeft die ook nog gezien in de krant dat het Freixenet of Codorniu moet zijn.

Goed voor de industrie. Erg voor de wijnbouwers die
echt goede bubbels maken.
En zo zielig voor die consument die daar wordt ingeluisd. Met wat minder indoctrinatie had die misschien een beter glas bubbels geschonken op kerstavond.


These past few weeks one could not but see and hear it.
Newspapers, magazines, radio or television, the cava offensive is everywhere.

Any type of circus will do.

* Five local celebrities are asked to taste 5 flutes of bubbly, with a double mission. Point out the champagne and point out which glass you liked best. No one but one person finds the champagne and no one prefers the glass of champagne. General conclusion: cava beats champagne.

* A newspaper lines up some supermarket bubblies. Of a price range that barely covers the bottle, the label, the cork and the muselet. Same conclusion here: cava beats champagne. Followed by an explicit recommandation: buy cava for this year's festive season. There is nothing wrong with this kind of test. It's the generalizing conclusion that hurts.

* The other day, on the radio, a talkshow host proved to be infested by the generalization virus. During a phone interview she repeats it: cava beats champagne.

I'm always in for good bubbly, be it cava or Sekt of prosecco or spumante or champagne or crémant or mousseux or vonkelwijn or whatever.

Industrial bubbly tends to trigger my alarm system. That's when I start taking small sips and kindly refuse a refill, smiling at my half full glass.
There is often a little too much of something: too sweet, too harsh, too much acidity, too much gas, I don't know what it is that makes me step on the brake.
Good bubbly, on the other hand, tends to make me say yes to yet another glass.
As far as cava is concerned, I have had some real good ones. I have some in my cellar at all times, fraternally next to bottles of champagne, Sekt, spumante, and more.

Why the fuzz, then? Well, because of the never ceasing trend of superficial and unmotivated generalization, that is why.
How on earth does one dare to pull up a cliché as high as the himalayas by stating "cava beats champagne"...Repungeant, that is. It's nothing less than pulling the people's leg.

If one were to state that a certain drug is better than an other one, then consumer organizations and medical authorities would start putting on their armour.
They would start investigating whether the person who was so bold to make that statement, hadn' been approached by the producer of the promoted drug.
Scientific and pseudo scientific discussions would be heard, with pros and cons and with case studies proving that the statement is right in one situation and wrong in yet an other one.
And at the end of the race, the choice of one drug or the other would depend on a well balanced decision made by a doctor.

But in this matter, the consumer is often on his own. At Christmas eve, at New Years eve, everybody drinks bubbly. Not just the wine enthusiasts.
The average consumer (what a bad choice of words) is found in super markets, staring undecidedly and in despair at some hundred yards of bottles of wine.
Without a frame of reference, within which they can match the shamelessly launched slogan "buy cava" with elements concerning taste or quality.
And they will have read in the papers that it needs to be Freixenet or Codorniu.

Good for the industry. A pity for the wine makers who are producing real good bubbly.
And a crying shame for those consumers who are being dragged into this. With a little less indoctrination they might have served a better glass of bubbly this Christmas.

Commentaren

ma dai! harry toch, u zo druk maken... en dat op kerst! tijd voor een ontspannende avond jazz zou ik zo zeggen ,)
EN met de bubbels die jij lekker vindt! ach, wees blij dat voorlopig nog niet door half belgië en buurlanden de martine brut wordt aangeraden, want DAT is pas een ware cocacola merchandising strategie - ik liep van de week bijna een piramide van die flessen omver - amper een weg eromheen in de supermarkt!
zo vaak valt me de gelijkenis tussen wijn / wijnmaker ja zelfs wijn/wijnhandelaar op - en ja, martini brut zal wel goed gemaakt zijn, maar dat is het dan ook... geef mij maar een fles waar ook wat ziel is in gestopt! en of er dan champagne in gouden letters of schuimwijn in de plaatselijke taalvariant opstaat maakt mij niet uit, na 5 jaar commanderij weet ik voorlopig 1 ding, mijn smaakpapillen hebben zo hun eigen ideeën over wat ze lekker vinden - het leven is te kort om wijn die je niet lekker vindt te drinken, dus wat niet lekker is wordt onherroepelijk geschonken aan de krokodillen onder onze afwasbak ,-)
trouwens, ik ben al een aantal maal met een glas "bubbels" naar het toilet - en de kleine lavabo aldaar gevlucht ...

Gepost door: kaat | 26-12-08

De commentaren zijn gesloten.