27-02-09

TONG: an international wine magazine is born

TONG_1

 

Maandag 2 maart 2009 is het zover.
Het splinternieuwe wijnmagazine TONG zet zijn website online: www.tongmagazine.com

In Vlaanderen is Filip Verheyden al lang geen onbekende meer als wijnjournalist en als auteur van wijn- en culinaire boeken. Met Tong wordt hij nu ook uitgever in een brede internationale context.

Het mocht geen copy-paste samenraapsel worden van weetjes uit Decanter, Wine Spectator en andere bestaande revues. Tong moest speciaal zijn.

Driemaandelijks zal een nummer van zowat 40 bladzijden verschijnen rond een centraal thema. Het eerste thema is Sauvignon Blanc.

Geen advertenties in Tong.
Pure communicatie moest het zijn, zegt Filip Verheyden.
Elk nummer materialiseert het thema.
De lezer moet het thema kunnen voelen, bijna proeven.

Om dat te bereiken was een vernieuwend redactieconcept nodig.

In functie van het thema zal de "O" van TONG een ander uitzicht krijgen.
Maar ook de papierkeuze en het lettertype volgen het thema.

In elk nummer van Tong zijn de artikels en de beelden van de hand van telkens andere auteurs en fotografen. Het thema bepaalt welke internationaal gereputeerde experten aan elk nummer zullen werken.

Om er maar een paar te noemen, naast Filip Verheyden zelf:
- Denis Dubordieu, professor oenologie aan de universiteit van Bordeaux, wijnmaker en wereldwijd gevraagd als wijnconsulent omwille van zijn wetenschappelijke expertise inzake vinificatie,
- Monika Christmann, professor, hoofd van de divisie oenologie & wijntechnologie van het Research Center aan de hogeschool van Geisenheim
- Lynne Sheriff, de Zuid-Afrikaanse Master of Wine die in het Verenigd Koninkrijk woont en de wereld rond vliegt als wijnconsulent of als voorzitter van proefpanels in internationale concours

Vanaf maandag 2 maart 2009 kan je voor informatie, abonnementen of losse nummers terecht op de website van Tong: www.tongmagazine.com
Tong is enkel via de website te verkrijgen en komt niet in de krantenwinkel.


Monday March 2, 2009 is day one for brandnew wine magazine TONG's new website: www.tongmagazine.com

In Flanders and beyond, Filip Verheyden is a well known wine journalist and author of books on wine and gastronomy. With Tong he extends his activities to those of an editor on a large international scale.

Tong is not to be just a copy-paste collection of information also found in Decanter, Wine Spectator or other existing magazines.
The new magazine had to be special.

Four times a year an edition of about 40 pages will litterally dig into a central theme.
The first theme to be explored is Sauvignon Blanc.

No advertising in Tong. The essence of communication, that is what we want to bring, says Filip Verheyden.

Each edition is conceived in order to embody the theme. The reader should be able to feel, almost taste, the theme.

In order to achieve that, an innovating editorial concept was needed.

Depending on the theme, the "O" in TONG will have a different look.
Even the choice of the type of paper and the letterfont follow the theme.


Articles and pictures in Tong will be from the hand of a changing group of authors and photographers.
The theme is the decisive factor to determine which internationally reputed experts will work on which edition.
To name just a few of them, next to Filip Verheyden himself:

- Denis Dubordieu, professor oenology at the university of Bordeaux, wine maker and sollicited from all over the world as a wine consultant because of his scientific expertise in the field of vinification

- Monika Christmann, professor, head of Oenoloy and Wine Techniques at the Geisenheim Research Center (Germany)

- Lynne Sheriff, the UK based South-African Master of Wine who flies around the world as a wine consultant and as chairwoman to the jury of numerous wine concours
.

As of monday March 2, 2009 Tong's website www.tongmagazine.com will be available for information, for subscriptions and for loose copies.
Tong is available through the website exclusively and will not be found at the newspaper stall.