08-07-08

Numéro un => numero uno in 2015

FranceNr2Frankrijk zal zijn 1ste plaats als wijnproducerend land verliezen

AFP – online gezet op 08/07/2008

 

Frankrijk zal zijn plaats als eerste wijnproducerend land ter wereld tegen 2015 moeten afstaan aan Spanje als gevolg van een gewijzigd consumptiegedrag en van een afbrokkeling van het concurrentievermogen van de Franse wijn, zo stelt een studie van het Credoc pour les Vignerons indépendants.

 

De Franse wijnproductie zal terugvallen van 52,8 miljoen hectoliter in de referteperiode 2000-2004 tot 43,9 miljoen in 2015, zegt het onderzoekscentrum in zijn studie van dinsdag.

 

Franse wijn lijdt onder de daling van de consumptie van rode wijnen (witte en rosé blijven stabiel) die over de periode van 2000 en 2008 op 2,6% per jaar geschat wordt en op 1,1% tussen 2008 en 2015. Die daling, vooral voelbaar de laatste vier jaren, komt ondermeer voort uit de groeiende bezorgdheid over gezondheidsaspecten, uit een meer occasioneel verbruik door de jongere generaties en door de arbeiders en ook uit de concurrentie vanwege alcoholvrije dranken als maaltijdbegeleider.

 

Op het vlak van export gaan de Franse wijnbouwers marktaandeel inboeten inde traditionele afzetgebieden, zeg maar West-Europa, en in de opkomende afzetgebieden (UK, USA, China en Japan). Dat marktaandeel zal worden ingepikt door de nieuwe producenten uit Amerika en Oceanië die zich commercieel vaak veel agressiever en efficiënter profileren.

 

Verdeeld over de 12 belangrijkste buitenlandse afzetgebieden van Franse wijn, zal het exportvolume jaarlijks met 1,1% dalen tussen 2005 en 2015;

 

In die omstandigheden zullen de Vignerons Indépendants toch standhouden, al zullen ze zich wat aan de nieuwe verbruiksgewoonten moeten aanpassen.

Vandaag vertegenwoordigen zij 35% van de wijnbouwexploitaties in Frankrijk, met 53% van de wijngaarden en 49% van de productie.

Met een daling van 2,2% per jaar tussen 2000 en 2015 zullen zij aan het einde van die rit nog met 27791 zijn, maar hun productie zal slechts met gemiddeld 0,6% per jaar gedaald zijn. Reden daarvoor is een verwachte verhoging van de gemiddelde exploitatieoppervlakte (17 ha per bedrijf in 2015).

 

Michel Issaly, voorzitter van het Syndicat des Vignerons Indépendants de France, gaf toelichting bij de presentatie van deze studie: "Voor sommige afzetgebieden zullen we de producten op de nieuwe behoeften moeten afstellen. We proberen die boodschap duidelijk te maken".

 

Het Credoc, dat heel wat onafhankelijke wijnbouwers heeft ondervraagd, zegt dat veel wijnbouwers een oplossing zien in het centraliseren van logistieke en commerciële functies van verschillende wijndomeinen, uiteraard om kosten te besparen, maar vooral ook om beter toegang te kunnen forceren tot de distributiecircuits, met de nadruk op de supermarkten.

 

Michel Issaly zal in de herfst de prioriteiten bepaald hebben, zodat zijn beweging in 2009 de nodige acties op touw kan zetten.

 

 France stands to lose it's first place in the ranking of wine producing countries

AFP – online since 08/07/2008

 

By 2015, France will have to yield it’s first place in the ranking of wine producing countries to Spain, as a consequence of changed consumption behavior and of eroded competition potential of french wine, reports a study by the Credoc pour les Vignerons indépendants.

 

French wine production will fall from 52.8 million hectolitres in the referential period 2000-2004 to 43.9 million in 2015, says the research centre in Tuesday’s report.

 

French wine suffers from a decrease in the consumption of mainly red wine (whites and rosés remain stable), estimated at 2.6% a year from 2000 to 2008 and at 1.1% from 2008 to 2015. Amongst other causes, that decrease, which was felt mainly over the last four years, is due to an increasing preoccupation about health issues, to a more sporadic consumption by younger generations and by the labour class, as well as to the competition from non alcoholic beverages at the dinner table.

 

As far as export is concerned, French winemakers will loose market shares in the traditional markets, say Western Europe, and in the emerging markets (UK, USA, China and Japan). Those market shares will go to new producers in America and in Oceania, who often profile themselves much more efficiently and agressively on the commercial front.

 

Over the 12 most important foreign export markets, the total volume of French wine decreases by 1.1% a year from 2005 to 2015.

 

In those conditions the Vignerons Indépendants will still stand, although they will have to adapt somewhat to the new comsumption habits.

Today they represent 35% of all wineries in France, with 53% of the national vineyards and 49% of national production.

The 2.2% decrease a year from 2000 to 2015 will bring their number down to 27791 by the end of that ride, but their production will have decreased by 0.6% a year only. The reason for that is an expected increase of the average surface per winery (17 hectares per winery in 2015).

Vandaag vertegenwoordigen zij 35% van de wijnbouwexploitaties in Frankrijk, met 53% van de wijngaarden en 49% van de productie.

 

Michel Issaly, president to the Syndicat des Vignerons Indépendants de France, commented at the presentation of this report: “In some export markets we will need to adapt our products to the new needs. That is the message that we try to pass on.”

 

The Credocinterviewed a large number of independant winemakers and says that a lot of them see a solution in regrouping logistic and commercial functions of multiple wineries, not just to cut expenses but especially in order to gain better access to distribution channels and to supermarkets in particular.

 

Michel Issaly will have priorities sorted out by this autumn, which will allow his movement to start acting upon them as of 2009.

 

 

 

04-07-08

Submarine Champagne

montsaintmichelHet Champagnehuis Louis Roederer liet vorige maand weten dat het testen uitvoert met een innovatieve methode om hun bubbels te laten ouderen: op de zeebodem bij de Mont Saint-Michel. Duikers hebben verschillende flessen Brut Premier ondergebracht op zowat 15 meter onder het wateroppervlak.
Het idee kwam van een keldermeester bij Roederer. Zijn argumenten zijn dat het water in de baai van de Mont Saint-Michel bijna constant
10°C blijft en dat de zachte getijdenbeweging en het ontbreken van UV stralen voor ideale kelderomstandigheden zorgen.
Het experiment is geen unicum. In de voorbije jaren werd er al met rode Crozes-Hermitage, met Muscadet en met witte Bourgogne geprobeerd. Volgens Hervé Boucton, commercieel directeur bij Roederer, heeft het procédé een groter effect op witte dan op rode wijn. Volgend jaar zal Roederer een vergelijkende proefsessie houden met wijnen “uit de zee” en met wjnen die in hun gebruikelijke kelders in Reims gelagerd werden.


The Champagne house of Louis Roederer announced about a month ago that it is testing an innovative method for aging its bubbly beverages—on the seabed off Mont Saint-Michel, France. During the previous weekend, the family-owned Champagne house had divers place several dozen bottles of its Brut Premier label fifteen meters underwater.A cellarmaster at Roederer suggested the idea after realizing that the water in the bay by Mont Saint-Michel remains at a constant ten degrees Celsius, and that the gentle tidal motion and lack of UV rays are ideal for cellaring. During the last four years, other French wineries have tried aging red Crozes-Hermitage, white Muscadet and white Burgundy underwater. Herve Boucton, the commercial director for Roederer, noted that the process had a greater effect on white wines rather than red. In a year, Roederer will hold a tasting session to compare the wines aged underwater with the wines aged at their usual cellar location in Reims.

03-07-08

Brunello di Montalcino: crisis over

Minister_Luca_ZaiaToscane, Italië.

Landbouwminister Luca Zaia en de Amerikaanse ambassadeur Ronald Spogli hebben elkaar vanmorgen ontmoet. Tijdens een daaropvolgende persconferentie werd de wettelijke regeling voorgesteld die de dreigende blokkade van Brunello di Montalcino in de Verenigde Staten definitief ongedaan maakt. Het gaat om een decreet dat nog dit jaar in voege zou moeten treden.

Voor alle Brunello di Montalcino die bestemd is voor uitvoer naar de VS, zal het Icq van Firenze als centraal inspectieagentschap een verklaring van conformiteit met de regels van de DOCG Brunello di Montalcino afleveren. Die verklaring geldt dan voor verschillende vrachten van eenzelfde producent en van hetzelfde oogstjaar. Het agentschap Icq hangt af van het Ministerie van Landbouw. Voorheen was de DOCG-cerfiticatie een bevoegdheid van het consortium van Brunelloproducenten.


Tuscany, Italy

Minister of Agriculture, Luca Zaia and the American ambassador Ronald Spogli have met this morning and gave a press conference afterwards. They announced a legal act that is to hold back the ban of Brunello di Montalcino by US authorities. The act is to be effective before the end of this year. The Icq, based in Firenze, will be responsible for issuing a certificate of label approval for all Brunello di Montalcino that is to be exported to the USA. It’s a kind of seal of compliance regarding DOCG-rules of Brunello di Montalcino. The certificate will be valid for multiple shipments from the same producer and from the same vintage.  The Icq is an agency depending from the Ministry of Agriculture. Up to now the DOCG-certification has been the responsibiliy of the consortium of Brunello producers.Banfi

La Conseillante, Pomerol

LaConseillanteChâteau La Conseillante in Pomerol zal na de oogst van 2008 een nieuwe cuverie installeren die tegen de jaargang 2009 operationeel moet zijn. Het gaat om 18 betonnen kuipen die overeenkomen met de 18 micro-percelen die het domein bezit. Architect Bernard Mazières ontwierp de cuverie. Dat is trouwens zjin specialiteit.
Bron: www.lejournalduvin.com

 


After the 2008 harvest, the Pomerol estate Château La Conseillante will start building new cellar installations that should be operational for the 2009 harvest. The 18 concrete barrels will represent the 18 micro parcels owned by the estate. Designer is Bernard Mazières, an architect who specializes in winery equipment.
Source: www.lejournalduvin.com

 

 

02-07-08

Aston Martin rijdt op wijn - Aston Martin runs on wine

AstonMartinVolanteConvertibleBron/source: The Telegraph (UK)

Prins Charles rijdt in de zomer af en toe een keer met zijn Aston Martin Volante Convertible.Een slokop als het op brandstof aankomt.Maar de Aston Martin van de kroonprins rijdt op bioethanol die gemaakt is van …wijn.

Europa legt strenge productiequota op, ook aan Engelse wijnbouwers.De overproductie die niet als wijn op de markt mag komen, wordt dan ondermeer in bioethanol verwerkt.


On summer days Prince Charles likes to drive his Aston Martin Volante Convertible once in a while.

And what a fuel gobbler that is. But the Crown Prince’s Aston Martin runs on bioethanol that is made from…wine.

European production limits are strict, in the UK as well as elsewhere. Some of the excess production that is not allowed to be sold on the wine market, is processed in bioethanol production.


20-06-08

RUBBER

SA_BurntRubberAls het gaat over Zuid-Afrikaanse wijn, dan vermelden Europese wijnkritieken nogal eens aroma's en smaken die dan omschreven worden als "rubber", "verbrand" of erger nog "groen" of "vuil".De universiteit van Stellenbosch en industrieresearchers van Winetech gaan samen een onderzoek afwerken dat gestart werd door WOSA (Wines of South Africa), in de hoop de bron van die aroma's en smaken te vinden. Het team van wetenschappers zal zich bedienen van technieken als chemische analyse, infrarood spectroscopie en gas-kleur-en-smaak-analyses. Bedoeling van het onderzoek is niet noodzakelijk deze aroma's en smaken definitief uit de wijn te weren, maar wel de wijnbouwers en wijnmakers te kunnen onderrichten zodat ze het fenomeen kunnen beheren. Dat het zou te wijten zijn aan het bladrolvirus, wordt door de wetenschappers betwijfeld.


European critics writing about South-African wines tend to point a finger to aromas and flavours which are described as "rubbery", "burnt" of even worse: "green" or "dirty". The Stellenbosch University and industry researchers from Winetech are pursuing an investigation initiated by WOSA (Wines of South Africa), hoping to identify the source of these aromas and flavours. The team of scientists will use techniques such as chemical analysis, infrared spectroscopy and hromatography-olfactory analysis. The aim is not to get entirely rid of these aromas and flavour, bur rather to be able to educate winegrowers and winemakers in order to enable them to control the phenomenon. Furthermore, the scientists doubt that it comes from the leaf-roll virus.

 

19-06-08

Château Belair = fam. Moueix

ChâteauBelair_GCC_StEmilionDe familie Moueix heeft een parel aan haar kroon toegevoegd. Na de châteaux Petrus, Latour (Pomerol) Mazeris, Siaurac en Plince, heeft ze nu ook Château Belair gekocht. Château Belair is een Premier Grand Cru Classé van Saint-Emilion. Het ligt op de zuidelijke côte van Saint-Emilion, vlak naast het ook al prestigieuse Château Ausone. Sinds 1916 was het eigendom van de familie Dubois-Challon. In 2002 nam Pascal Delbeck de exploitatie voor zijn rekening. Hij maakte er naam op basis van kwaliteit. Belastingsschulden dwongen de eigenaars het domein te verkopen. Ondanks hoger bod uit Rusland en uit China, werd beslist  het wijngoed te verkopen aan de familie Moueix, in de hoop daarmee traditie en kwaliteit veilig te stellen. Château Belair bezit 13 ha wijngaard, half op de helling, half op het plateau. De gevarieerde bodem wordt gedomineerd door leisteen en is beplant met 60% Merlot en 40% Cabernet Franc. Vandaag dringen er zich torenhoge kosten op omdat de oude steengroeven onder de wijngaardpercelen dreigen in te storten. Die investeringsvooruitzichten droegen bij tot de beslissing om te verkopen.


The Moueix family has added a pearl to her crown. After the châteaux Petrus, Latour (Pomerol) Mazeris, Siaurac and Plince, they can now call Château Belair their own. Château Belair is a Premier Grand Cru Classé from Saint-Emilion, situated on the southern slope of Saint-Emilion, right next to the prestigious Château Ausone. Belair has been the property of the Dubois-Challon family since 1916. In 2002 Pascal Delbeck took charge of the winery. He earned a name for himself based on quality. Tax debts were one of the reasons that led the owners to sell the property. Though Russian and Chinese investors offered more money, it was the Moueix family that got the deal. The owners hope to guarantee continued tradition and quality this way. Château Belair owns 13 hectares of vineyards, half of which are situated on the plateau, the other half on the slope. The soils are diverse but limestone is predominant. They are planted with 60% Merlot and 40% Cabernet Franc. The old stone quarries situated under the vineyards are at risk of collapsing, which calls for quick and immense investment. That, of course, was another reason that led to selling Château Belair.