03-07-08

Onzichtbare rode wijn - Invisible red wine

Diverse bronnen spreken de laatste dagen over een "nieuw" procédé waardoor witte wijn bijna evenveel antioxydanten kan bevatten als rode wijn zonder invloed op kleur of smaak. Er wordt verwezen naar de resultaten van een wetenschappelijk onderzoek dat gevoerd werd in Israël, onder leiding van professor Michael Aviram en in samenwerking met de oenoloog van wijnproducent Binyamina. Hoe "nieuw" het procédé is, blijkt uit de website van de producent. Diens dessertwijn van de muscatdruif zou al sinds 1998 volgens dat procédé gemaakt worden. Voor de productie van witte wijn wordt meestal de schilweking (de maceratie) beperkt tot enkele uren. Volgens dit procédé worden schillen meerdere dagen geweekt in most die al een deel van de alcoholische gisting doorlopen heeft. Een hoog alcoholgehalte en verlengd schilcontact zouden de extractie van flavonoïdes bevorderen. Drie glazen van dat soort witte wijn heeft, volgens de producent, hetzelfde effect als één glas rode wijn als het gaat om het tegengaan van cholesteroloxidatie. Geef mij toch maar een glas rode...of drie.


WhiteRedThe last couple of days various sources have mentioned a "new" process allowing white wine to contain almost as much antioxidants as red wine without impacting it's colour or taste. The news refers to the results of a scientific research project in Israel, lead by profesoor Michael Aviram in collaboration with wine producer Binyamina's oenologist. The producer's website shows that this technique is not al that new: their Muscat dessert wine is said to be made in this way since 1998. In white wine production skin contact (maceration) is usually limited to a few hours. In this case, the grape skins remain in the juice for several days. It would seem that the juice has already gone through some of the alcoholic fermentation process at that time. The combination of high alcohol percentages and protracted skin contact is said to encourage the extraction of flavonoids. According to the producer, three glasses of this kind of wine should have the same effect as one glass of red wine as far as inhibiting cholesterol oxidation is concerned.
I think I'll just have a glass of red...or maybe tree..

 

02-07-08

Hagelbestrijding - Fight against hail

cloud_seedingIn Argentinië, in Australië, in de Verenigde Staten en vermoedelijk op nog heel wat andere plaatsen, wordt hagel met chemicaliën bestreden. Vroeger was dat hoofdzakelijk met loodiodide. In de voorbije vijftien jaar schakelde men vaak over naar zilveriodide, want lood kreeg te zware kritiek. Vuurpijlen geladen met chemicaliën of vliegtuigen die een lading ervan "afschieten" terwijl ze door een wolk vliegen, het zijn slechts een deel van de technieken. De Argentijnse provincie Mendoza produceert zowat 70% van alle wijn uit Argentinië, dat in de top vijf van de wereldproductie staat. Daar kon men met deze technieken de hagelschade van 10% herleiden tot 3 à 5%.  Wat is uw mening hierover? Laat een reactie achter.

 


In Angentina, in Australia, in the USA, and probably in a lot of other places, chemicals are being used in the fight against hail. In earlier days lead iodide was the main component. In the last fifteen years many have switched to silver iodide, because of heavy environmental criticism regarding lead. Fireworks arrows loaded with chemicals or airplanes launching a flare of it while flying across a cloud are just a few of the applied techniques.
The province of Mendoza produces about 70% of all wine from Argentina, a country ranking in the top five of world production. Over there cloud seeding with silver iodide lead to a decrease of hail damage. Where it used to be 10%, damage is now reduced to 3 to 5%.

How do you feel about all this? Leave a reaction.

 


 

16-06-08

Misdaad of weldaad? Crime or justice?

ItalyIn Italië houden de wijnschandalen niet op. Het toevoegen van druiven die voor een appellatie niet toegelaten zijn, wordt meer en meer vastgesteld. Zijn de Europese wijnwetten met hun herkomstregels achterhaald en moet goede wijn primeren op die regels? Of moeten de appellatieregels precies in stand gehouden en afgedwongen worden? Of moeten er meerdere systemen naast elkaar bestaan, naast de optie om supertafelwijn te maken? Reageer en geef ons je mening.


MontepulcianoWine scandals don't seem to let go of Italy. Adding grapes that are not allowed for specific designations of origin is reported more and more. Are European wine laws and their rules about designation of origin outdated and should good wine override rules? Or should these designation of origin rules be confirmed and enforced? Or, should there be parallel systems, apart from the option of making superb table wine? Let us know your point of view in a reaction to this post.

 

02-06-08

Bob in Croatia

Bob

Kroatië – 1 juni 2008 (bron: The Southeast European Times) - Kroatie had vier jaar lang een alcoholbeteugelingswet met een nultolerantie voor autobestuurders. Had, want het parlement heeft een wetswijziging goedgekeurd voor een niet strafbaar gehalte van 0,05% alcohol in het bloed. De nultolerentie kwam er in 2004 na een stijging van nachtelijke ongevallen met jongeren die uit discotheken kwamen. Maar die nultolerantie had ook een schaduwzijde. Priesters konden na de mis niet meer wettelijk de baan op. En de tourismesector ging samen met de wijn- en biersector zwaar in de tegenaanval. Elf miljoen toeristen per jaar vormen een krachtdadig argument, zo bleek. Het parlement werd daarenboven met een paradox geconfronteerd: terwijl de regering nieuwe wijngaarden subsidieert, maakte ze het wijnproeven bijna onmogelijk.

Hebt u hier een uitgesproken mening over? Laat een reactie achter.


CroatiaJune 1, 2008 (source: The Southeast European Times) – For four years Croatia has enforced a legal zero alcohol tolerance for drivers. Has, because the parliament has adopted a turnaround to the former bill, allowing drivers a blood alcohol content of 0.05% without any penalty. The zero tolerance was adopted in 2004 after an increase of nightly car accidents involving mostly young people leaving nightclubs. But the zero limit also had some awkward consequences. Priests were no longer able to return home by car after celebrating Mass. The tourist sector and the wine and beer sectors lobbyed strongly aganst the restriction. Eleven million tourist each year make up for a strong argument, so it seems. Furthermore, the parliament was confronted with a paradox: while the government was subsidising new vineyards, wine tasting was almost made impossible.

Do you have an explicite opinion about this? Leave a reaction.
For your information: the BOB-keyring in the picture above is a gadget handed out by Belgian police to drivers after an alcohol test with a SAFE result.


 

16-05-08

Meer wijn in zakjes dan in flessen - More wine in soft-packs than in bottles

infuusIn het dagblad De Standaard stond vandaag dat supermarkten in België meer wijn in bag-in-box verkopen dan in flessen. Fier wordt een "nieuwigheid" aangekondigd, de bag zonder de box, of wijn uit een zakje. Luchtvaartmaatschappijen hebben nog een betere oplossing gevonden: een zakje van 25cl, waarbij de wijn uit het zakje gedronken wordt. Geniaal vindt men dat: je hebt geen glas meer nodig.
Ik vind de verhalen van Edgar Allan Poe ook spannend, maar minder griezelig dan dit soort horrorverhalen. De stap naar een infuus is net ver meer weg.


The Belgian journal De Standaard, today: supermarkets in Belgium sell more wine in bag-in-boxes than in bottles. A new item is proudly announced: the bag without the box, or wine from a plastic bag. Airlines are said to have found yet a better solution: a 25cl bag from which the wine is drunk directly. A brilliant invention, so it is said: you don't need a glass anymore. Although I sometimes get a shiver reading Edgar Allan Poe's stories, I find them much less grizly than this kind of horror stories. Next step is a Baxter drip, I suppose?

08-05-08

Hoofdpijn van sulfiet - Headache from sulphites?

SulfietBrussel - In het Radio 1 programma Peeters en Pichal van 7 mei 2008 ging het over hoofdpijn krijgen van wijn, met de vraag of dit (enkel) aan sulfiet te wijten is. Wijnmakers Koen Strobbe van Domaine Perdrix-Lasouche (Gard, Frankrijk) en Frank Cornelissen van het domein met zijn naam op de flanken van de Etna in Sicilië, gaven hun visie over toevoegen of niet van sulfiet. Koen Strobbe springt zuinig om met sulfiet en gebruikt gemiddeld 25 mg/liter voor rode wijn, waar de wet maximum 160 mg/liter toelaat. Hij licht toe dat sulfiet een bewaarmiddel, een antioxidant en een antisepticum is. Frank Cornelissen voegt helemaal geen sulfiet toe. Hij mikt op maximale hygiëne doorheen het ganse proces. Op de vraag of zijn wijnen dan niet sterven bij gebrek aan een bewaarmiddel, antwoordt Frank Cornelissen dat alles een begin en een einde heeft, maar dat de problematiek anders is voor hem, met een kleine productie van 12.000 flessen per jaar, dan voor een groot bedrijf dat grote volumes druiven moet verwerken tot wijn. Toxicoloog Jan Tytgat van de universiteit van Leuven licht toe dat alleen wie allergisch is aan sulfiet daar ook hoofdpijn van krijgt en dat hoofdpijn veel vaker het gevolg is van de alcohol en het deshydateren van de hersenen. Wijn zonder sulfiet bestaat niet, aldus Jan Tytgat, maar wel wijn zonder toegevoegde sulfiet. Op het etiket vermelden dat de wijn sulfiet bevat is dus een beetje zinloos, beter zou zijn de dosis toegevoegde sulfiet te vermelden. Werk aan de winkel voor de Europese wetgever dus.Zie ook http://www.radio1.be/programmas/pepi/911540/


Brussels, Belgium - In their Radio 1 broadcast of May 7, Peeters & Pichal launched a debate on getting a headache from drinking wine, wondering if (only) sulphites are to blame for that.Winemakers Koen Strobbe from Domaine Perdrix-Lasouche (Gard, France) and Frank Cornelissen from the winery on the slopes of the Etna in Sicily, bearing his name, gave their opinion on adding sulphites or not. Koen Strobbe uses scanty quantities of sulphites at a mean rate of 25mg/liter for red wine, whereas European wine laws allow as much as 160 mg/liter. He clarifies by recalling that sulphites are a preservative, an antioxidant and a disinfectant. Frank Cornelissen doesn’t add any sulphites at all. He aims for maximum hygiene throughout the process. Asked if his wines don’t die from lack of added preservatives, Frank Cornelissen says that there’s a beginning and an end to everything. He believes that as a producer of about 12000 bottles a year it’s easier for him than for large wineries that need to process huge volumes of grapes into wine.Toxicologist Jan Tytgat from the university of Leuven states that sulphites cause headaches only to those who are allergic to it and that headaches more often than not are caused by alcohol and the dehydration of the brain. He also recalls that there is no such thing as wine without sulphites, only wine without added sulphites. Therefore the European obligation to have labels stating that the wine in the bottle contains sulphites is useless unless the dose of added sulphites is mentioned. See also (Dutch) http://www.radio1.be/programmas/pepi/911540/

14:14 Gepost door Harry in Wijn - debat | Permalink | Commentaren (1) | Tags: inwine, wijn, wine, vlaamse wijngilde |  Facebook |