23-12-08

Skynet Blog Awards: no food, no wine

Boodschap van Skynet:
Het einde van 2008 nadert met rasse schreden.
We maken van deze feestelijke periode gebruik om de eerste Skynet Blog Awards te organiseren: een verkiezing van de beste blog in elke categorie.
Spijtig genoeg is jouw blog momenteel opgenomen in de rubriek "Andere".
Als je kans wil maken op een nominatie, is het nodig om die categorie te wijzigen.

De lijst van categoriën is lang, maar voorziet niets op het vlak van wijn of gastronomie. Omwille van de gegevensintegriteit heb ik hem dus onder "Andere" moeten catalogeren. Nochtans is dit niet de enige wijnblog???
Niet erg, want deze blog heeft niet de pretentie een award te verdienen.


 

Message from Skynet (translated):
The end of 2008 is rapidly approaching.
During this festive season we organize the first Skynet Blog Awards: an election of the best blog in every category.
It's a pity that your blog is filed under "Other"
.
If you wish to compete for a nomination, than you will have to modify the category.

De category list is long. But wine or gastronomy are nowhere to be found in it.
In order to comply with the principle of data integrity, I have filed my blog under "Other". Still, this is not the only wine blog, is it???
No big deal: this blog has no pretention whatsoever with regard to an award.

 

12:02 Gepost door Harry in Web | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blog, awards, skynet, wijn, wine, inwine, vlaamse wijngilde |  Facebook |

21-11-08

Oogstverslagen - Harvest reports

Grapes_mildewHet is weer eind november. Natte bruine bladeren vallen op de grond. Verslagen over oogst en vinificatie vallen in de mailbox.
Soms met heel preciese en informatieve inhoud. Soms ook hemeltergend veralgemenend en nietszeggend.

Van de tweede soort las ik net een best grappig voorbeeld. De auteur beschrijft eerst hoe koud en nat het voorjaar en de zomer in Europa wel waren. En hoe dat coulure en meeldauw meebracht.

Tot hiertoe niets aan de hand. Maar dan komt het, want de auteur gaat verder als volgt. Vrijwel overal in Europa werd het in september mooi weer. Wie lang genoeg durfde wachten met oogsten, die haalde gezonde druiven binnen.

Wacht een moment...Geloofd zij de Heer! Sproeien en panikeren is voor niets goed, gewoon wachten en de druiven genezen vanzelf van hun ziektes.

Heeft een wijnbouwer mij onlangs niet gezegd dat hij zijn ganse Cinsault-oogst kwijtgeraakt is aan ziekte en rot?
Die is duidelijk nog niet klaar voor echte wijnbouw. Hij had gewoon langer moeten wachten...tot volgend jaar september misschien?

Er zijn berichten over zowel schitterend als totaal verwaterde oogst in 2008. De jaargang "slecht" noemen, zou een even domme veralgemening zijn als het karikaturale voorbeeld hierboven.

Maar wat mij echt beangstigt, is dat woorden als "slecht" of "problematisch" blijkbaar uit ons vocabularium moeten geweerd worden.
Dat wij, om politiek correct te blijven tegenover de handel of de producenten zouden moeten vervallen in nietszeggende veralgemening.
Durven we onszelf objectieve wijnliefhebbers blijven noemen als we die weg inslaan?


Just like every other november. Wet brown leaves drop to cover the soil. Harvest and vinification reports drop into the mailbox.
Some very concise and full of valuable information. Some outrageously generalizing and meaningless.

A quite funny case of the latter kind hit my mailbox yesterday.
The author fist describes how the cold and damp spring and summer led to diseases like shatter and mildew in Europe.

Nothing wrong so far, but then the author goes on as follows.
Almost all over Europe, September brought on fine weather. Those who took the risk and waited long enough, were able to bring in healthy grapes.
Now wait a moment...Praise the Lord! There's absolutely no use in sprinkling or worrying: just wait and your grapes will recover from their diseases.

Now wasn't there a winegrower who told me that he'd lost all of his Cinsault to rot and disease?
Obviously the man isn't ready to be a real winegrower. He should have waited longer...until september next year perhaps?

There are reports on fantastic harvests as well as on flooded vineyards in 2008. Qualifying the 2008 vintage as "bad" would be as dum a generalization as the one in the caricatural example above.

But seriously, what scares me is that we are expected to skip words like "bad" or "problematic" from our vocabulary.
That, in order to remain politically correct towards retailers and producers, we should start writing hollow and generalizing phrases instead.
How can we keep calling ourselves objective wine enthusiasts, once we've taken that road?

13-11-08

Heavy metal WINE

HeavyMetalWie bij Heavy Metal aan wijdbeens headbangende rockers denkt, die moet zijn horizonten nu verbreden. Daarvoor zorgt een 24 bladzijden tellend voorlopig wetenschappelijk verslag in Chemistry Central Journal. Volgens Declan Naughton en Andrea Petróczi van Kingston University in Londen bevat wijn te veel zware metalen.
Dertien wijnen uit diverse landen werden getest. Italië, Brazilië en Argentinië ontspringen de dans: in de onderzochte wijnen uit die landen werd geen onrustwekkende hoeveelheid metaal gevonden. Een gelukstreffer?

Nu we net dachten dat het antioxidatieve effect van wijn ons het eeuwige leven ging schenken, komt men ons vertellen dat wijn oxidatieschade kan veroorzaken.

Ik moet daar vanavond eens diep over nadenken, bij een goed glas wijn.

Bent u ongerust? Of helemaal niet? Laat je reactie hier achter. Ik ben nieuwsgierig. 


 If the words Heavy Metal make you think of straddle-legged headbanging rockers, you'll need to adjust the image a bit. Why? Because of a 24 pages long provisional scientific report published in Chemistry Central Journal. According to Declan Naughton en Andrea Petróczi of Kingston University in London, wine contains too much heavy metal. Thirteen wines from different countries have been tested. Italy, Brasil and Argentina got off the hook: no worrisome quantities of metal in the tested wines from these countries. A lucky stroke?

Just now that we thought that the antioxidative effect of wine would lead us into eternal life, these scientists come and tell us that wine can cause oxidative dammage.

I'll need to give this some thought tonight, with a nice glass of wine.

Are you worried? Or not at all. Post your reactions here, I'm interested.

16:41 Gepost door Harry in Wijn - debat | Permalink | Commentaren (0) | Tags: metal, metaal, vin, wijn, wine, vlaamse wijngilde, inwine |  Facebook |

25-09-08

The Wine Pod

Op de Wine 2.0 beurs in New York werd vorige week de WinePod voorgsteld.
Zeker eens kijken op die website!
Gaat iedereen nu zijn eigen wijn maken?
Nog niet in Europa, want voorlopig is het pakket alleen in de VS beschikbaar.

Eigenlijk koop je een alles-in-een vinificatietoestel en een opvolgingssoftware voor je PC. En liefst ook meteen de druiven, want bij ProVina in San José (Californië) hebben ze echt het gat in de markt gevonden. Naar eigen zeggen toch.

Meteen ook een waarschuwing vanwege ProVina. Als je "natuurwijn" zou willen maken, bijvoorbeeld zonder sulfiet, dan is dat op eigen risico. Het is af te raden "om de eenvoudige redenen dat wijnen zonder sulfiet niet zo genietbaar zijn als wijnen met sulfiet". O ja, je kan ook tannines en "specialiteiten" kopen om bij je wijn te voegen.

Zeg nu zelf: wie staat er niet te popelen om dit in huis te halen? Juist, ja. Ik ook niet.


Last week, at the New York Wine 2.0 fair, the WinePod was introduced.
Be sure to go and have a look at their website!
Will everybody be making their own wine in a while then?
Not yet in Europe anyway, at the moment the package is available in the US only.

In fact you buy an all-in-one vinification device and some monitoring software for your PC. And, why not, the grapes too. Because San Jose (CA) based ProVina has really hit the hole in the market. According to them anyway

ProVina adds an explicite warning though. If you were thinking of making "natural wine", leaving out the SO2 i.e, then you're working on your own risk. Those practices are discouraged "because wines without SO2 are simply not as palatable as wines with SO2". And, oh yes, add some tannines and other "specialties" while you're at it. It's all for sale;

Now, who's not jumping around impatiently to get their hands on this? Right. Me neither.


 

22-09-08

Didier Dagueneau, in memoriam

Welke namen kreeg hij al niet toebedeeld. Het enfant terrible van de Loire, de wildeman van Pouilly Fumé, de beeldenstormer, de langharige baarddragende motorracer-met-sidecar, cultwijnbouwer uit de Loirevallei is op woensdag 17 september 2008 overleden bij een vliegtuigcrash.

Nadat het ultralichte vliegtuigje tot op 50m was opgestegen, stortte het te pletter. Een tweede persoon werd daarbij ernstig verwond.


Dagueneau startte naar eigen zeggen maar met wijn maken toen hij een paar keer te snel na elkaar gevallen was bij het motorracen. Hij wou wel land- en wijnbouw studeren, maar kon de roekeloze sporten niet uit zijn hoofd zetten.  Zo werd hij bijvoorDagueneau_Silexbeeld Europees en werelkampioen hondenslederacen.


Dagueneau's Silex herdefinieert Sauvignon Blanc uit de Loire: een diepe complexe wijn die cultstatus verwierf zoals zijn maker. Andere bekende cuvées zijn Buisson-Renard, Pur Sang en Asteroide. Hij was bezig een wijngaard uit te bouwen in de Jurançon. Dagueneau ging meer dan eens in de clinch met andere wijnbouwers over de notie "typiciteit". Intussen liepen de prijzen voor zijn wijnen hoog op.

Hij duwde ook jongere collega's naar een hoger niveau. Voorbeeld daarvan is Eric Bordelet's Granit perencider, gemaakt van de vruchten van 300 jaar oude perenbomen.


Didier Dagueneau was geboren in 1956 en was dus 52 jaar. Hij was vader van 4 kinderen. Louis Benjamin en Charlotte, uit zijn eerste huwelijk, werken op het domein. Met zijn huidige partner, Suzan Cremer, had hij twee zonen: Aaron en Léon.


What names hasn't he been called. The enfant terrible from the Loire, the wildman from Pouilly Fumé, the iconoclast, the long-haired bearded motor-and-sidecar racer, cult winemaker Didier Dagueneau died in a plane crash wednesday September 17, 2008.

After his ultra light plane had risen to about 150 ft, it stalled and crashed. A second person was seriously injured in the accident.

Dagueneau said he started making wine after having fallen several times in too short a while when racing motorcycles. Although he wanted to take up oenology studies, the call of hazardous sports turned out to be stronger. Amongst other things, he won both the european and the world championship dog sled racing.

Dagueneau's Silex redefines Sauvignon Blanc. It's a deep and complex wine that acquired cult status as did his maker. Other famous cuvées are Buisson-Renard, Pur Sang and Asteroide. He was in the process of preparing a vineyard in the Jurançon area. More than once Dagueneau got into a clash with other winemakers over the definition of the term "typicity". In the meantime prices for his wines kept rising.

He also pushed younger fellow wine makers to higher levels. Just one out of several examples is Eric Bordelet and his Granit pear cider, made of the fruit from 300 years old pear trees.

Didier_DagueneauDidier Dagueneau was born in 1956 and died at the age of 52, leaving behind his partner Suzan Cremer and their 2 sons Aaron and Léon, as well as Louis Benjamin and Charlotte who were born from his first marriage and who have been working closely with him at the winery.

photo Le Point

 

11-09-08

UW MENING AUB - YOUR OPINION PLEASE

 

Zou het beter zijn de Engelstalige en Nederlandstalige versie van deze blog te splitsen over twee afzonderlijke blogs?

Zou het nuttig zijn deze artikels bijkomend ook in het Frans te laten verschijnen?


In your opinion, would it be better to split up the English and Dutch versions and run two separate blogs?

Would an additional French version be of any use?


17:17 Gepost door Harry in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: inwine, enquete, poll, vlaamse wijngilde |  Facebook |

11-08-08

UPDATE: TAPAS

Zie onderaan deze pagina.
Heidi L. Stine, lid van "InWine - Vlaamse Wijngilde" en mede-organisator van het  grootste Californische degustatie-evenement ooit rond wijnen van Iberische druiven, dat plaatshad tijdens het voorbije weekend, meldt ons dat het een overdonderend succes geweest is.


See bottom of this page.
"InWine - Vlaamse Wijngilde" member Heidi L. Stine was involved in organizing the most extensive tasting event ever of wines from Iberian varietals in the USA. The event has taken place this weekend. Heidi tells us that it has been a smashing success.