03-07-08

Brunello di Montalcino: crisis over

Minister_Luca_ZaiaToscane, Italië.

Landbouwminister Luca Zaia en de Amerikaanse ambassadeur Ronald Spogli hebben elkaar vanmorgen ontmoet. Tijdens een daaropvolgende persconferentie werd de wettelijke regeling voorgesteld die de dreigende blokkade van Brunello di Montalcino in de Verenigde Staten definitief ongedaan maakt. Het gaat om een decreet dat nog dit jaar in voege zou moeten treden.

Voor alle Brunello di Montalcino die bestemd is voor uitvoer naar de VS, zal het Icq van Firenze als centraal inspectieagentschap een verklaring van conformiteit met de regels van de DOCG Brunello di Montalcino afleveren. Die verklaring geldt dan voor verschillende vrachten van eenzelfde producent en van hetzelfde oogstjaar. Het agentschap Icq hangt af van het Ministerie van Landbouw. Voorheen was de DOCG-cerfiticatie een bevoegdheid van het consortium van Brunelloproducenten.


Tuscany, Italy

Minister of Agriculture, Luca Zaia and the American ambassador Ronald Spogli have met this morning and gave a press conference afterwards. They announced a legal act that is to hold back the ban of Brunello di Montalcino by US authorities. The act is to be effective before the end of this year. The Icq, based in Firenze, will be responsible for issuing a certificate of label approval for all Brunello di Montalcino that is to be exported to the USA. It’s a kind of seal of compliance regarding DOCG-rules of Brunello di Montalcino. The certificate will be valid for multiple shipments from the same producer and from the same vintage.  The Icq is an agency depending from the Ministry of Agriculture. Up to now the DOCG-certification has been the responsibiliy of the consortium of Brunello producers.Banfi

Onzichtbare rode wijn - Invisible red wine

Diverse bronnen spreken de laatste dagen over een "nieuw" procédé waardoor witte wijn bijna evenveel antioxydanten kan bevatten als rode wijn zonder invloed op kleur of smaak. Er wordt verwezen naar de resultaten van een wetenschappelijk onderzoek dat gevoerd werd in Israël, onder leiding van professor Michael Aviram en in samenwerking met de oenoloog van wijnproducent Binyamina. Hoe "nieuw" het procédé is, blijkt uit de website van de producent. Diens dessertwijn van de muscatdruif zou al sinds 1998 volgens dat procédé gemaakt worden. Voor de productie van witte wijn wordt meestal de schilweking (de maceratie) beperkt tot enkele uren. Volgens dit procédé worden schillen meerdere dagen geweekt in most die al een deel van de alcoholische gisting doorlopen heeft. Een hoog alcoholgehalte en verlengd schilcontact zouden de extractie van flavonoïdes bevorderen. Drie glazen van dat soort witte wijn heeft, volgens de producent, hetzelfde effect als één glas rode wijn als het gaat om het tegengaan van cholesteroloxidatie. Geef mij toch maar een glas rode...of drie.


WhiteRedThe last couple of days various sources have mentioned a "new" process allowing white wine to contain almost as much antioxidants as red wine without impacting it's colour or taste. The news refers to the results of a scientific research project in Israel, lead by profesoor Michael Aviram in collaboration with wine producer Binyamina's oenologist. The producer's website shows that this technique is not al that new: their Muscat dessert wine is said to be made in this way since 1998. In white wine production skin contact (maceration) is usually limited to a few hours. In this case, the grape skins remain in the juice for several days. It would seem that the juice has already gone through some of the alcoholic fermentation process at that time. The combination of high alcohol percentages and protracted skin contact is said to encourage the extraction of flavonoids. According to the producer, three glasses of this kind of wine should have the same effect as one glass of red wine as far as inhibiting cholesterol oxidation is concerned.
I think I'll just have a glass of red...or maybe tree..

 

La Conseillante, Pomerol

LaConseillanteChâteau La Conseillante in Pomerol zal na de oogst van 2008 een nieuwe cuverie installeren die tegen de jaargang 2009 operationeel moet zijn. Het gaat om 18 betonnen kuipen die overeenkomen met de 18 micro-percelen die het domein bezit. Architect Bernard Mazières ontwierp de cuverie. Dat is trouwens zjin specialiteit.
Bron: www.lejournalduvin.com

 


After the 2008 harvest, the Pomerol estate Château La Conseillante will start building new cellar installations that should be operational for the 2009 harvest. The 18 concrete barrels will represent the 18 micro parcels owned by the estate. Designer is Bernard Mazières, an architect who specializes in winery equipment.
Source: www.lejournalduvin.com

 

 

02-07-08

Aston Martin rijdt op wijn - Aston Martin runs on wine

AstonMartinVolanteConvertibleBron/source: The Telegraph (UK)

Prins Charles rijdt in de zomer af en toe een keer met zijn Aston Martin Volante Convertible.Een slokop als het op brandstof aankomt.Maar de Aston Martin van de kroonprins rijdt op bioethanol die gemaakt is van …wijn.

Europa legt strenge productiequota op, ook aan Engelse wijnbouwers.De overproductie die niet als wijn op de markt mag komen, wordt dan ondermeer in bioethanol verwerkt.


On summer days Prince Charles likes to drive his Aston Martin Volante Convertible once in a while.

And what a fuel gobbler that is. But the Crown Prince’s Aston Martin runs on bioethanol that is made from…wine.

European production limits are strict, in the UK as well as elsewhere. Some of the excess production that is not allowed to be sold on the wine market, is processed in bioethanol production.


20-06-08

RUBBER

SA_BurntRubberAls het gaat over Zuid-Afrikaanse wijn, dan vermelden Europese wijnkritieken nogal eens aroma's en smaken die dan omschreven worden als "rubber", "verbrand" of erger nog "groen" of "vuil".De universiteit van Stellenbosch en industrieresearchers van Winetech gaan samen een onderzoek afwerken dat gestart werd door WOSA (Wines of South Africa), in de hoop de bron van die aroma's en smaken te vinden. Het team van wetenschappers zal zich bedienen van technieken als chemische analyse, infrarood spectroscopie en gas-kleur-en-smaak-analyses. Bedoeling van het onderzoek is niet noodzakelijk deze aroma's en smaken definitief uit de wijn te weren, maar wel de wijnbouwers en wijnmakers te kunnen onderrichten zodat ze het fenomeen kunnen beheren. Dat het zou te wijten zijn aan het bladrolvirus, wordt door de wetenschappers betwijfeld.


European critics writing about South-African wines tend to point a finger to aromas and flavours which are described as "rubbery", "burnt" of even worse: "green" or "dirty". The Stellenbosch University and industry researchers from Winetech are pursuing an investigation initiated by WOSA (Wines of South Africa), hoping to identify the source of these aromas and flavours. The team of scientists will use techniques such as chemical analysis, infrared spectroscopy and hromatography-olfactory analysis. The aim is not to get entirely rid of these aromas and flavour, bur rather to be able to educate winegrowers and winemakers in order to enable them to control the phenomenon. Furthermore, the scientists doubt that it comes from the leaf-roll virus.

 

19-06-08

Château Belair = fam. Moueix

ChâteauBelair_GCC_StEmilionDe familie Moueix heeft een parel aan haar kroon toegevoegd. Na de châteaux Petrus, Latour (Pomerol) Mazeris, Siaurac en Plince, heeft ze nu ook Château Belair gekocht. Château Belair is een Premier Grand Cru Classé van Saint-Emilion. Het ligt op de zuidelijke côte van Saint-Emilion, vlak naast het ook al prestigieuse Château Ausone. Sinds 1916 was het eigendom van de familie Dubois-Challon. In 2002 nam Pascal Delbeck de exploitatie voor zijn rekening. Hij maakte er naam op basis van kwaliteit. Belastingsschulden dwongen de eigenaars het domein te verkopen. Ondanks hoger bod uit Rusland en uit China, werd beslist  het wijngoed te verkopen aan de familie Moueix, in de hoop daarmee traditie en kwaliteit veilig te stellen. Château Belair bezit 13 ha wijngaard, half op de helling, half op het plateau. De gevarieerde bodem wordt gedomineerd door leisteen en is beplant met 60% Merlot en 40% Cabernet Franc. Vandaag dringen er zich torenhoge kosten op omdat de oude steengroeven onder de wijngaardpercelen dreigen in te storten. Die investeringsvooruitzichten droegen bij tot de beslissing om te verkopen.


The Moueix family has added a pearl to her crown. After the châteaux Petrus, Latour (Pomerol) Mazeris, Siaurac and Plince, they can now call Château Belair their own. Château Belair is a Premier Grand Cru Classé from Saint-Emilion, situated on the southern slope of Saint-Emilion, right next to the prestigious Château Ausone. Belair has been the property of the Dubois-Challon family since 1916. In 2002 Pascal Delbeck took charge of the winery. He earned a name for himself based on quality. Tax debts were one of the reasons that led the owners to sell the property. Though Russian and Chinese investors offered more money, it was the Moueix family that got the deal. The owners hope to guarantee continued tradition and quality this way. Château Belair owns 13 hectares of vineyards, half of which are situated on the plateau, the other half on the slope. The soils are diverse but limestone is predominant. They are planted with 60% Merlot and 40% Cabernet Franc. The old stone quarries situated under the vineyards are at risk of collapsing, which calls for quick and immense investment. That, of course, was another reason that led to selling Château Belair.

 

Nieuw Zeeland 2008 - New Zealand 2008

NewZealand_ConciergeNieuw Zeeland is tevreden over de oogst 2008, zeker wat de volumes betreft. Die stegen globaal met 39%, in sommige regio's zelfs met 60%. Het goede weer zit daar natuurlijk voor iets tussen. In tien jaar tijd is het aantal wijnbouwers in Nieuw Zeeland verdubbeld. Pinot Noir, Sauvignon Blanc en Pinot Gris uit Nieuw Zeeland zijn wereldwijd erg in trek.

 


New Zealand is happy with the 2008 harvest, not in the least where volume is concerned. The total volume increased by 39%. Some regions even counted a 60% increase. Good weather was the main contributor to the success of course. In ten years time the number of wineries has doubled. Pinot Noir, Sauvignon Blanc and Pinot Gris from New Zealand are very much in demand throughout the world.