02-07-08

Aston Martin rijdt op wijn - Aston Martin runs on wine

AstonMartinVolanteConvertibleBron/source: The Telegraph (UK)

Prins Charles rijdt in de zomer af en toe een keer met zijn Aston Martin Volante Convertible.Een slokop als het op brandstof aankomt.Maar de Aston Martin van de kroonprins rijdt op bioethanol die gemaakt is van …wijn.

Europa legt strenge productiequota op, ook aan Engelse wijnbouwers.De overproductie die niet als wijn op de markt mag komen, wordt dan ondermeer in bioethanol verwerkt.


On summer days Prince Charles likes to drive his Aston Martin Volante Convertible once in a while.

And what a fuel gobbler that is. But the Crown Prince’s Aston Martin runs on bioethanol that is made from…wine.

European production limits are strict, in the UK as well as elsewhere. Some of the excess production that is not allowed to be sold on the wine market, is processed in bioethanol production.


20-06-08

RUBBER

SA_BurntRubberAls het gaat over Zuid-Afrikaanse wijn, dan vermelden Europese wijnkritieken nogal eens aroma's en smaken die dan omschreven worden als "rubber", "verbrand" of erger nog "groen" of "vuil".De universiteit van Stellenbosch en industrieresearchers van Winetech gaan samen een onderzoek afwerken dat gestart werd door WOSA (Wines of South Africa), in de hoop de bron van die aroma's en smaken te vinden. Het team van wetenschappers zal zich bedienen van technieken als chemische analyse, infrarood spectroscopie en gas-kleur-en-smaak-analyses. Bedoeling van het onderzoek is niet noodzakelijk deze aroma's en smaken definitief uit de wijn te weren, maar wel de wijnbouwers en wijnmakers te kunnen onderrichten zodat ze het fenomeen kunnen beheren. Dat het zou te wijten zijn aan het bladrolvirus, wordt door de wetenschappers betwijfeld.


European critics writing about South-African wines tend to point a finger to aromas and flavours which are described as "rubbery", "burnt" of even worse: "green" or "dirty". The Stellenbosch University and industry researchers from Winetech are pursuing an investigation initiated by WOSA (Wines of South Africa), hoping to identify the source of these aromas and flavours. The team of scientists will use techniques such as chemical analysis, infrared spectroscopy and hromatography-olfactory analysis. The aim is not to get entirely rid of these aromas and flavour, bur rather to be able to educate winegrowers and winemakers in order to enable them to control the phenomenon. Furthermore, the scientists doubt that it comes from the leaf-roll virus.

 

19-06-08

Château Belair = fam. Moueix

ChâteauBelair_GCC_StEmilionDe familie Moueix heeft een parel aan haar kroon toegevoegd. Na de châteaux Petrus, Latour (Pomerol) Mazeris, Siaurac en Plince, heeft ze nu ook Château Belair gekocht. Château Belair is een Premier Grand Cru Classé van Saint-Emilion. Het ligt op de zuidelijke côte van Saint-Emilion, vlak naast het ook al prestigieuse Château Ausone. Sinds 1916 was het eigendom van de familie Dubois-Challon. In 2002 nam Pascal Delbeck de exploitatie voor zijn rekening. Hij maakte er naam op basis van kwaliteit. Belastingsschulden dwongen de eigenaars het domein te verkopen. Ondanks hoger bod uit Rusland en uit China, werd beslist  het wijngoed te verkopen aan de familie Moueix, in de hoop daarmee traditie en kwaliteit veilig te stellen. Château Belair bezit 13 ha wijngaard, half op de helling, half op het plateau. De gevarieerde bodem wordt gedomineerd door leisteen en is beplant met 60% Merlot en 40% Cabernet Franc. Vandaag dringen er zich torenhoge kosten op omdat de oude steengroeven onder de wijngaardpercelen dreigen in te storten. Die investeringsvooruitzichten droegen bij tot de beslissing om te verkopen.


The Moueix family has added a pearl to her crown. After the châteaux Petrus, Latour (Pomerol) Mazeris, Siaurac and Plince, they can now call Château Belair their own. Château Belair is a Premier Grand Cru Classé from Saint-Emilion, situated on the southern slope of Saint-Emilion, right next to the prestigious Château Ausone. Belair has been the property of the Dubois-Challon family since 1916. In 2002 Pascal Delbeck took charge of the winery. He earned a name for himself based on quality. Tax debts were one of the reasons that led the owners to sell the property. Though Russian and Chinese investors offered more money, it was the Moueix family that got the deal. The owners hope to guarantee continued tradition and quality this way. Château Belair owns 13 hectares of vineyards, half of which are situated on the plateau, the other half on the slope. The soils are diverse but limestone is predominant. They are planted with 60% Merlot and 40% Cabernet Franc. The old stone quarries situated under the vineyards are at risk of collapsing, which calls for quick and immense investment. That, of course, was another reason that led to selling Château Belair.

 

Nieuw Zeeland 2008 - New Zealand 2008

NewZealand_ConciergeNieuw Zeeland is tevreden over de oogst 2008, zeker wat de volumes betreft. Die stegen globaal met 39%, in sommige regio's zelfs met 60%. Het goede weer zit daar natuurlijk voor iets tussen. In tien jaar tijd is het aantal wijnbouwers in Nieuw Zeeland verdubbeld. Pinot Noir, Sauvignon Blanc en Pinot Gris uit Nieuw Zeeland zijn wereldwijd erg in trek.

 


New Zealand is happy with the 2008 harvest, not in the least where volume is concerned. The total volume increased by 39%. Some regions even counted a 60% increase. Good weather was the main contributor to the success of course. In ten years time the number of wineries has doubled. Pinot Noir, Sauvignon Blanc and Pinot Gris from New Zealand are very much in demand throughout the world.

 


 

 

Meeldauwalarm - Mildew alert

Uncinula_necatorBordeaux zal zich 2007 herinneren als "een jaar met meeldauwdruk".  De Franse authoriteiten waarschuwen voor nog een groter risico in 2008. Schuldigen daarvoor zijn overvloedige regen en warme temperaturen van mei. Niet alleen in Bordeaux, maar bijvoorbeeld ook in de Gard wordt gewag gemaakt van het grootste meeldauwrisico in meer dan twintig jaar.

 


Bordeaux will remember 2007 as "a year with mildew pressure". French autorities have launched warnings about a even bigger risk in 2008. Lush rains and warm temperatures in May may cause what is seen, not just in Bordeaux but also in the Gard region e.g., as the most important mildew risk in over twenty years.

 


 

 

06-06-08

French New World

Bordeaux_oldBron: The Times - Eind mei heeft de Franse regering als onderdeel van een vijfjarenplan een versoepeling van de wijnwet ingevoerd. Er wordt een nieuwe klasse ingevoerd in het kwalitatieve middensegment, dat het mogelijk maakt voor wijnproducenten uit heel Frankrijk om een wijn op de markt te brengen waarvan het etiket enkel de druif en het oogstjaar vermeldt. De maatregel moet Frankrijk helpen het hoofd te bieden aan de concurrentie uit de Nieuwe Wereld, nu de uitvoer al 15 jaar lang aan het slinken is. Gewürztraminer uit Bourgogne en Muscat uit Bordeaux zijn dus binnenkort niet meer ondenkbaar. En Frankrijk zet alle wapens in: houtsnippers, toegevoegde tannine en andere eerder verguisde technieken zullen in dat soort wijn toegelaten zijn.


Source: The Times - At the end of May the French government has approved a set of measures relaxing the wine legislation as part of a five year plan. A new class of midrange wine will be created, allowing wine producers throughout France to market wines with a label stating only the varietal and year. This measure is intended to help France cope with competition from the New World, after 15 years of decreasing export volumes. Gewürztraminer from Burgundy or Muscat from Bordeaux will no longer be unimaginable. And France throws in all possible weapons: wood chips, added tannin and other "evil" techniques will be allowed for this type of wine.

 

 

03-06-08

India

Ch_IndageOoit al eens gehoord van Château Indage? Zoek maar niet in je gidsen over Bordeaux of Washington State. Château Indage komt van India. Met drie merknamen: Château Indage, Indage Vineyards en de Australische divisie Thachi Wines, samen goed voor meer dan 30 etiketten. Schuimwijn met flesgisting of cuve close, witte, rode, versterkte wijn, het zit allemaal in het gamma.

Met universele cepages als Chardonnay, Semillon, Ugni Blanc, Cabernet Sauvignon, maar ook lokale cepages zoals de witte Arkavati of de rode Arkeshyan. Château Indage bezit niet minder dan 250 hectare eigen wijngaarden met 20 druivenvariëteiten in productie en nog 137 andere in aanplant. Het huis produceert 15 miljoen liter wijn per jaar.

Met wijngaarden in Narayangaon (provincie Pune) op 800 meter hoogte boven de zeespiegel en een bodem die vooral uit leisteen en kalk bestaat, is hier zeker potentieel aanwezig. Toch ver van ons bed? In Engeland en in Nederland zijn ze al in de handel en in de horeca te vinden.


India_CabSauv2

Ever heard of Château Indage? Stop searching your guides on Bordeaux or Washington State. Château Indage comes from India. With over 30 labels distributed under three brands: Château Indage, Indage Vineyards and the Australian division Thachi Wines. Botlle fermented or carbonic sparkling wines, whites, reds, fortified wines, it’s all in the range.

With universal varietals like Chardonnay, Semillon, Ugni Blanc and Cabernet Sauvignon, but also with local varietals like the white Arkavati or the red Arkeshyan. Château Indage owns no less than 250 hectares (618 acres) of vineyards with 20 varietals in production and another 137 planted. The company produces 15 million litres (4 million US gallons) of wine a year.

With vineyards in Narayangaon (Pune province) at an altitude of about 800 metres above sea level and a lime and chalk soil, there’s undoubtedly some potential there. Far from our beds still? These wines are available in England and in the Netherlands as we speak.