02-06-08

Bob in Croatia

Bob

Kroatië – 1 juni 2008 (bron: The Southeast European Times) - Kroatie had vier jaar lang een alcoholbeteugelingswet met een nultolerantie voor autobestuurders. Had, want het parlement heeft een wetswijziging goedgekeurd voor een niet strafbaar gehalte van 0,05% alcohol in het bloed. De nultolerentie kwam er in 2004 na een stijging van nachtelijke ongevallen met jongeren die uit discotheken kwamen. Maar die nultolerantie had ook een schaduwzijde. Priesters konden na de mis niet meer wettelijk de baan op. En de tourismesector ging samen met de wijn- en biersector zwaar in de tegenaanval. Elf miljoen toeristen per jaar vormen een krachtdadig argument, zo bleek. Het parlement werd daarenboven met een paradox geconfronteerd: terwijl de regering nieuwe wijngaarden subsidieert, maakte ze het wijnproeven bijna onmogelijk.

Hebt u hier een uitgesproken mening over? Laat een reactie achter.


CroatiaJune 1, 2008 (source: The Southeast European Times) – For four years Croatia has enforced a legal zero alcohol tolerance for drivers. Has, because the parliament has adopted a turnaround to the former bill, allowing drivers a blood alcohol content of 0.05% without any penalty. The zero tolerance was adopted in 2004 after an increase of nightly car accidents involving mostly young people leaving nightclubs. But the zero limit also had some awkward consequences. Priests were no longer able to return home by car after celebrating Mass. The tourist sector and the wine and beer sectors lobbyed strongly aganst the restriction. Eleven million tourist each year make up for a strong argument, so it seems. Furthermore, the parliament was confronted with a paradox: while the government was subsidising new vineyards, wine tasting was almost made impossible.

Do you have an explicite opinion about this? Leave a reaction.
For your information: the BOB-keyring in the picture above is a gadget handed out by Belgian police to drivers after an alcohol test with a SAFE result.


 

27-05-08

Bruno Pepin - Bouchard - Latour

LouisLatour

Bruno Pepin, exportdirectueur bij Bouchard Père & Fils is overgestapt naar het huis Louis Latour.

Vanaf juni 2008 zal de enigmatische Pepin bij Louis Latour verantwoordelijk zijn voor het volledige commerciële beheer.


Bruno Pepin, export director at Bouchard Père & Fils, has moved to Maison Louis Latour. As of June 2008 the enigmatic Pepin will be in charge of all commercial aspects of the business at Louis Latour.

 

Spelen met namen - Frolicking with names: Miraval, Mireval, Maraval

Miraval_MirevalOok gelezen? Het echtpaar Pitt-Jolie (jaja, Brangelina) gaat het Château Miraval huren voor een paar jaar. Een kasteel in de Provence met wijngaard en al. En inderdaad, Château Miraval maakt witte, rosé en rode Côtes de Provence, plus een witte Coteaux Varois. Niets te maken met de Muscat de Mireval. Die komt uit de Hérault, 235km verder zuidwest, uit de gemeenten Mireval en Vic La Gardiole en wordt gemaakt van de Muscat blanc à petits grains. Ten onrechte minder bekend bij ons - in de Middeleeuwen wijn van koningen. En om de naamverwarring compleet te maken: de eigenaar van Domaine de la Capelle heet Alexandre Maraval, maakt Muscat de Mireval en heeft niets te maken met het Château Miraval dat vanmorgen in de kranten stond.


Read it too? Mr & Mrs Pitt-Jolie (yep, Brangelina) plan to rent Château Miraval for a couple of years.  A castle in the french Provence, with vineyards and everything. It’s true, Château Miraval produces white, pink and red Côtes de Provence, as well as a white Coteaux Varois. No link at all with the Muscat de Mireval, which is produced in the Hérault region, 146 miles further southwest, in the towns of Mireval and Vic La Gardiole and which is made from Muscat blanc à petits grains. Undeservedly less known these days, this was a wine of kings in Medieval times. Here is some more playing around with names. The owner of Domaine de la Capelle is called Alexandre Maraval. He produces Muscat de Mireval and has no link whatsoever with the Château Miraval that was all over this morning’s papers.

23-05-08

De wijnkous - The wine stocking

Wijnsok

Zit u ook vaak met aluminiumfolie te knoeien om een fles te camoufleren die u blind wil laten proeven? Wijnliefhebber en lid van de Vlaamse Wijngilde, Bernard Herbert, heeft daarvoor de wijnkous ontworpen. De kous past vlot over alle types 75cl-fles en verbergt zo de etiketten en andere informatie. Om het reliëflogo van je Jurawijn of Chateauneuf-du-Pape efficiënt te verbergen, draai je eerst een blad papier rond de fles en dan de kous erover. Ze bestaat in meerdere kleuren, kan gepersonaliseerd worden met opschrift en logo of wordt genummerd om een hele blinddegustatie te ondersteunen. Contactgegevens of meer info: laat een reactie op dit artikel achter of kijk op http://www.wijnidee.com/2006/03/24#a2196


Fooled around with some aluminum foil lately, trying to disguise that bottle that you would like to submit for a blind tasting? Wine enthousiast and member of the Vlaamse Wijngilde, Bernard Herbert, designed the wine stocking for that purpose. This stocking smoothly fits any type of 75cl bottle and conceals labels and other information. Embossed logos on Jura or Chateauneuf-du-Pape bottles can be efficiently mantled by wrapping the bottle in a sheet of paper before sliding the wine stocking over it. The stocking comes in several colors, can be personalized with text or logo and can be numbered to support an entire blind tasting. Contactinfo or details: leave a reaction to this article or take a look at http://www.wijnidee.com/2006/03/24#a2196

19-05-08

In memoriam: Robert Mondavi

Robert_Mondavi2007Wijnicoon Robert Mondavi is vrijdag 16 mei 2008 op zijn landgoed in Yountville, Californië overleden. Hij was 94 jaar. Mondavi's impact op de Californische wijneconomie is enorm geweest.
Zijn ouders kwamen uit Marche (Italië) en hadden in de jaren dertig de Charles Krug Winery (Napa, CA) gekocht. Na zijn economiestudies aan de Stanford universiteit ging Robert Mondavi daar werken.
Twintig jaar lang bleef het domein een familiebedrijf, maar een aanhoudende ruzie met zijn jongere broer Peter liep uit op een handgemeen dat de twee broers uit elkaar dreef. De
52-jarige Robert Mondavi startte in 1966
met geleend geld zijn eigen wijnbouwdomein. Koude gisting, inox en Franse eikwaren de componenten van zijn succesformule.
In
1979 kwam de eerste jaargang Opus One uit, de bijna legendarische wijn die het resutaat was van een associatie met baron Philippe de Rothschild - die zelf op 20 januari 1988
overleden is.
Van de drie kinderen - Tim, Michael en Marcia- gingen de twee broers ook in de clinch over de managementstijl: geschiedenis heeft de neiging zich te herhalen. Dat, gecumuleerd met de moordende concurrentie en de dalende beurswaarde, leidde eind
2004
tot een overname van het bedrijf door Constellation Brand. Robert Mondavi stapte op uit onenigheid met het management en Tim loste ook zijn grip.
Veertig jaar na de breuk maakten de broers Robert en Peter Mondavi nog één keer samen een vat Cabernet-blend waarin elk van de broers
50% druiven aanbracht. Onder de naam "Ancora una volta" - of "nog één keer" - werd dit lot in 2005
 op de jaarlijkse wijnveiling van Napa verkocht voor meer dan vierhonderdduizend dollar.
In december
2007 werd Robert Mondavi nog opgenomen in de Hall of Fame van het Californische museum voor Geschiedenis, de Vrouw en de Kunst in Sacramento (zie foto).

Wine icon Robert Mondavi died Friday May 16, 2008 on his estate in Yountville, Califonia. He was 94 years of age. Mondavi’s impact on the Californian wine economy has been enormous.
His parents came from the Italian Marche region and had bought the Charles Krug Winery (Napa, CA) in the 1930’s, where Robert Mondavi went to work after having obtained an economy degree at Stanford University.
The winery remained a family business for twenty years, but frequent clashes between Robert and his younger brother Peter eventually lead to a fist fight, which drove the brothers apart. At the age of 52, Robert Mondavi borrowed the money to start his own winery. Cold fermentation, stainless steel tanks and french oak barrels were the components for the recipe of his success.
1979 was the first vintage for Opus One, the almost legendary wine resulting from an association with Baron Philippe de Rothschild – who died twenty years ago, on January 20, 1988.
Of the three children - Tim, Michael and Marcia - the two brothers also clashed over the management style: history has a habit of repeating itself. That, together with tough competition and declining stock prices, led to a take-over of the family wine estate by Constellation Brands, end 2004. Robert Mondavi disagreed with the board and left and Tim also loosened his grip.
Fourty years after their split, the brothers Robert and Peter Mondavi made a one-time barrel of Cabernet blend with 50% of the grapes from each brother. At the 2005 annual Napa wine auction that barrel was sold for over four hundred thousand dollar.
In December 2007 Robert Mondavi was inducted into the California Hall of Fame at the California Museum for History, Women and the Arts in Sacramento (photograph).

 

16-05-08

Meer wijn in zakjes dan in flessen - More wine in soft-packs than in bottles

infuusIn het dagblad De Standaard stond vandaag dat supermarkten in België meer wijn in bag-in-box verkopen dan in flessen. Fier wordt een "nieuwigheid" aangekondigd, de bag zonder de box, of wijn uit een zakje. Luchtvaartmaatschappijen hebben nog een betere oplossing gevonden: een zakje van 25cl, waarbij de wijn uit het zakje gedronken wordt. Geniaal vindt men dat: je hebt geen glas meer nodig.
Ik vind de verhalen van Edgar Allan Poe ook spannend, maar minder griezelig dan dit soort horrorverhalen. De stap naar een infuus is net ver meer weg.


The Belgian journal De Standaard, today: supermarkets in Belgium sell more wine in bag-in-boxes than in bottles. A new item is proudly announced: the bag without the box, or wine from a plastic bag. Airlines are said to have found yet a better solution: a 25cl bag from which the wine is drunk directly. A brilliant invention, so it is said: you don't need a glass anymore. Although I sometimes get a shiver reading Edgar Allan Poe's stories, I find them much less grizly than this kind of horror stories. Next step is a Baxter drip, I suppose?

15-05-08

Australische wijnexport daalt - Australian wine export decline

AustraliaIn de periode mei 2007 - april 2008 is het Australische wijnexportvolume met 8,5% gedaald tot 730 miljoen liter. Ondanks een gemiddelde prijsverhoging van 4% (tot € 2,32 per liter) bracht de export 4% minder op.

De export van wijn in flessen steeg met 3% tot 17 miljoen liter. Maar de 78 miljoen liter bulkwijn die het land verliet betekent een daling van 33% en de 7 miljoen liter die in soft-packs geëxporteerd werden, zet zelfs een daling van 41% neer. In het jaar dat die periode voorafging stegen al deze categorieën nog.

De gemiddelde prijsstijging en de dalende bulkexport hangen samen: Australische bulkwijn werd gemiddeld 17% duurder, terwijl de wijn in flessen gemiddeld 5% goedkoper werd.

De cijfers per exportland zijn erg uiteenlopend. Terwijl Duitsland bijna 36% minder Australische wijn invoerde en de Verenigde Staten zowat 18% minder, voerde België 26,5% meer in, Nederland 39,6% meer en Denemarken zelfs 47% meer. Het Verenigd Koninkrijk voerde evenveel volume in. Opmerkelijk is dat al die landen, behalve de VS, minder per liter gingen uitgeven. China echter, voerde 51% minder volume in maar gaf driemaal zoveel per liter uit als vroeger, waardoor de export naar deze reus 21,6% meer opbracht.

Bron: Wine export approval report - April 2008 - Australian Wine and Brandy Corporation


From May 2007 to April 2008, the Australian wine export volume declined 8.5% to 730 million litres.

Despite a 4% average price increase (to $ 3,60 per litre) export revenues declined by 4%.

Bottled wine export grew by 3% (17 million litres). But with 78 million litres of bulk wine leaving the country a 33 % decrease was registered, and a 41% decrease was noted for export in soft-packs (7 million litres). All these categories grew in the preceding year.
The average price increase and the decline of bulk wine export go hand in hand: as Australian bulk wine became 17% more expensive, bottled wine prices decreased by 5% (averages).

Figures per country of destination vary strongly. While Germany imported almost 36% less Australian wine and the United States about 18% less, Belgium increased import by  26.5%, the Netherlands by 39.6% and Denmark even by 47%. The United Kingdom kept at a status quo. A remarkable fact: except for the USA, all these countries spent less per litre. China, on the other hand, imported 51% less volume but spent three times as much per litre as before, driving the revenue of Australian export to this giant to a 21.6% increase.

Source: Wine export approval report - April 2008 - Australian Wine and Brandy Corporation