15-05-08

Australische wijnexport daalt - Australian wine export decline

AustraliaIn de periode mei 2007 - april 2008 is het Australische wijnexportvolume met 8,5% gedaald tot 730 miljoen liter. Ondanks een gemiddelde prijsverhoging van 4% (tot € 2,32 per liter) bracht de export 4% minder op.

De export van wijn in flessen steeg met 3% tot 17 miljoen liter. Maar de 78 miljoen liter bulkwijn die het land verliet betekent een daling van 33% en de 7 miljoen liter die in soft-packs geëxporteerd werden, zet zelfs een daling van 41% neer. In het jaar dat die periode voorafging stegen al deze categorieën nog.

De gemiddelde prijsstijging en de dalende bulkexport hangen samen: Australische bulkwijn werd gemiddeld 17% duurder, terwijl de wijn in flessen gemiddeld 5% goedkoper werd.

De cijfers per exportland zijn erg uiteenlopend. Terwijl Duitsland bijna 36% minder Australische wijn invoerde en de Verenigde Staten zowat 18% minder, voerde België 26,5% meer in, Nederland 39,6% meer en Denemarken zelfs 47% meer. Het Verenigd Koninkrijk voerde evenveel volume in. Opmerkelijk is dat al die landen, behalve de VS, minder per liter gingen uitgeven. China echter, voerde 51% minder volume in maar gaf driemaal zoveel per liter uit als vroeger, waardoor de export naar deze reus 21,6% meer opbracht.

Bron: Wine export approval report - April 2008 - Australian Wine and Brandy Corporation


From May 2007 to April 2008, the Australian wine export volume declined 8.5% to 730 million litres.

Despite a 4% average price increase (to $ 3,60 per litre) export revenues declined by 4%.

Bottled wine export grew by 3% (17 million litres). But with 78 million litres of bulk wine leaving the country a 33 % decrease was registered, and a 41% decrease was noted for export in soft-packs (7 million litres). All these categories grew in the preceding year.
The average price increase and the decline of bulk wine export go hand in hand: as Australian bulk wine became 17% more expensive, bottled wine prices decreased by 5% (averages).

Figures per country of destination vary strongly. While Germany imported almost 36% less Australian wine and the United States about 18% less, Belgium increased import by  26.5%, the Netherlands by 39.6% and Denmark even by 47%. The United Kingdom kept at a status quo. A remarkable fact: except for the USA, all these countries spent less per litre. China, on the other hand, imported 51% less volume but spent three times as much per litre as before, driving the revenue of Australian export to this giant to a 21.6% increase.

Source: Wine export approval report - April 2008 - Australian Wine and Brandy Corporation

14-05-08

Wijn en maatschappelijk bewustzijn - Wine and social awareness

social_awarenessHet gekende Siciliaanse domein Planeta gaat de sociaal verantwoorde toer op. Op donderdagavond 22 mei zullen bars en restaurants in 10 Italiaanse steden Planeta schenken aan 3 euro per glas. De opbrengst gaat naar het “Dream” project van de Sint-Egidiusgemeenschap, een project dat de strijd tegen aids in Afrika steunt. De Sint-Egidiusgemeenschap is met Planeta niet aan zijn proefstuk: eerder al was er “Wine for life”. Wijnbouwers konden stickers met een waarde van 50 cent kopen en op hun flessen kleven. Door de wijn te kopen, dragen de consumenten dan bij tot de strijd tegen aids in Afrika. 

The well known Sicilian winery Planeta goes “social awareness”. On Thursday evening May 22 a number of bars and restaurants in 10 Italian cities will serve Planeta at 3 euros a glass. The receivings are donated to the Comunità di Sant'Egidio’s “Dream” project, supporting the battle against aids in Africa. Planeta is not the first wine venture for the Comunità di Sant'Egidio: before that there was “Wine for life”. Stickers were sold to wineries at 50 eurocent, allowing consumers to contribute to the fight against aids in Africa by buying bottles of wine with these stickers on them.

08-05-08

Hoofdpijn van sulfiet - Headache from sulphites?

SulfietBrussel - In het Radio 1 programma Peeters en Pichal van 7 mei 2008 ging het over hoofdpijn krijgen van wijn, met de vraag of dit (enkel) aan sulfiet te wijten is. Wijnmakers Koen Strobbe van Domaine Perdrix-Lasouche (Gard, Frankrijk) en Frank Cornelissen van het domein met zijn naam op de flanken van de Etna in Sicilië, gaven hun visie over toevoegen of niet van sulfiet. Koen Strobbe springt zuinig om met sulfiet en gebruikt gemiddeld 25 mg/liter voor rode wijn, waar de wet maximum 160 mg/liter toelaat. Hij licht toe dat sulfiet een bewaarmiddel, een antioxidant en een antisepticum is. Frank Cornelissen voegt helemaal geen sulfiet toe. Hij mikt op maximale hygiëne doorheen het ganse proces. Op de vraag of zijn wijnen dan niet sterven bij gebrek aan een bewaarmiddel, antwoordt Frank Cornelissen dat alles een begin en een einde heeft, maar dat de problematiek anders is voor hem, met een kleine productie van 12.000 flessen per jaar, dan voor een groot bedrijf dat grote volumes druiven moet verwerken tot wijn. Toxicoloog Jan Tytgat van de universiteit van Leuven licht toe dat alleen wie allergisch is aan sulfiet daar ook hoofdpijn van krijgt en dat hoofdpijn veel vaker het gevolg is van de alcohol en het deshydateren van de hersenen. Wijn zonder sulfiet bestaat niet, aldus Jan Tytgat, maar wel wijn zonder toegevoegde sulfiet. Op het etiket vermelden dat de wijn sulfiet bevat is dus een beetje zinloos, beter zou zijn de dosis toegevoegde sulfiet te vermelden. Werk aan de winkel voor de Europese wetgever dus.Zie ook http://www.radio1.be/programmas/pepi/911540/


Brussels, Belgium - In their Radio 1 broadcast of May 7, Peeters & Pichal launched a debate on getting a headache from drinking wine, wondering if (only) sulphites are to blame for that.Winemakers Koen Strobbe from Domaine Perdrix-Lasouche (Gard, France) and Frank Cornelissen from the winery on the slopes of the Etna in Sicily, bearing his name, gave their opinion on adding sulphites or not. Koen Strobbe uses scanty quantities of sulphites at a mean rate of 25mg/liter for red wine, whereas European wine laws allow as much as 160 mg/liter. He clarifies by recalling that sulphites are a preservative, an antioxidant and a disinfectant. Frank Cornelissen doesn’t add any sulphites at all. He aims for maximum hygiene throughout the process. Asked if his wines don’t die from lack of added preservatives, Frank Cornelissen says that there’s a beginning and an end to everything. He believes that as a producer of about 12000 bottles a year it’s easier for him than for large wineries that need to process huge volumes of grapes into wine.Toxicologist Jan Tytgat from the university of Leuven states that sulphites cause headaches only to those who are allergic to it and that headaches more often than not are caused by alcohol and the dehydration of the brain. He also recalls that there is no such thing as wine without sulphites, only wine without added sulphites. Therefore the European obligation to have labels stating that the wine in the bottle contains sulphites is useless unless the dose of added sulphites is mentioned. See also (Dutch) http://www.radio1.be/programmas/pepi/911540/

14:14 Gepost door Harry in Wijn - debat | Permalink | Commentaren (1) | Tags: inwine, wijn, wine, vlaamse wijngilde |  Facebook |

07-05-08

Robert Weil

Robert_Weil(fles_glas)

Kiedrich - Rheingau, Duitsland. Bij het wijngoed Robert Weil trekt exportmanager Karina Stühler zich voor twee jaar terug vanaf juni 2008, om zich te concentreren op de opvoeding van haar zoontje.Thomas Chaffin, die tot nu toe de vinotheek leidde, zal in haar afwezigheid het export management waarnemen.Nieuwkomer bij Robert Weil is Verena Schöttle, een jonge oenologe met enige ervaring in wijnbouw, wijnhandel en gastronomie. Zij zal de vinotheek runnen. 
Kiedrich – Rheingau, Germany. At the Robert Weil winery, export manager Karina Stühler will take a two year’s leave starting June 2008, in order to focus on her little son’s education.Thomas Chaffin, who has been running the vinotheque up to now, will take over the export management in the meantime.Newcomer at Robert Weil’s is Verena Schöttle, a young oenologist with some experience in winemaking, wine trade and gastronomy. She will be running the vinotheque.

05-05-08

Van start...Taking off

De groep is zopas van start gegaan. Groepmanagers zijn Harry Vos en Peter Doomen, resp. PR en communicatieverantwoordelijke van de Vlaamse Wijngilde vzw. Wijnenthousiastelingen zijn welkom om toe te treden via LinkedIn: http://www.linkedin.com/e/gis/55871/6A3EC64601F4 Zowel professionelen van de wijn als hobby-wijnliefhebbers zijn welkom op deze blog voor informatie en debat. Slechts één regel: hou het fatsoenlijk en wettelijk.


The group has been launched. Group managers are Harry Vos and Peter Doomen, PR- and communications managers to the Vlaamse Wijngilde, the Flemish wine tasters' guild.  Wine enthousiasts are welcome to join through LinkedIn: http://www.linkedin.com/e/gis/55871/6A3EC64601F4 Both professionals and hobbyist wine lovers are welcome to use this blog for information and debate. One rule only: keep it decent and legal.

 

15:36 Gepost door Harry in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: inwine, wine, wijn, vlaamse wijngilde |  Facebook |

Vorige 1 2 3 4 5 6 7