30-07-08

Finland ["Botlle Shock: scroll down]

map_finland_aland

Bronnen | Sources:The New York Times - The Herald Tribune

In de Baltische Zee tussen Zweden en Finland liggen de beboste Aland eilanden (spreek uit: OH-lund), een autonome regio van Finland.

Fredrik Slotte, een 29-jarige huisdokter heeft daar op een klein perceeltje wat wijndruiven geplant van noordelijke variëteiten. Hij verwacht binnenkort zowat 110 flessen per jaar te gaan produceren: een licht rose schuimwijn (Vin Gris voor de Fransen) en een stille wijn met een robuust karakter. Enfin, een hobby zouden we denken.

Nu is Finland in 1995 opgenomen in de EU, waarbij het door de subsidiebeslissers werd ingedeeld in zones. Terwijl de noordelijke landbouwgebieden recht hebben op rijkelijke subsidies omwille van de ruwe klimaatsituatie, krijgen de zuidelijke gebieden - waaronder de Aland eilanden - veel minder. Maar toch nog te veel volgens de Europese Commissie.

Hoe de Commissie lucht gekregen heeft van Fredrik Slotte's wijnbouwprojectje is niet duidelijk. Maar dat de Commissie er dankbaar gebruik maakt om haar doelstellingen te bereiken, dat is wel duidelijk.

Aangezien Finland door de EU niet als wijnproducerend land erkend is, mag Slotte zijn wijn niet verkopen. Hij geeft hem dan maar weg aan vrienden en kennissen, zegt hij zelf.

Als kers op de taart stelt de Europese Commissie dat, nu het bewezen is dat er zelfs wijnbouw mogelijk is in Finland, de subsidies zouden kunnen teruggeschroefd worden. Helsinki moest toegeven: de landbouwtussenkomsten worden verminderd en Finland blijft een niet wijnproducerend land.

Het gezin Slotte werd er niet echt populair door binnen de kleine landbouwgemeenschap van de Aland eilanden. Dus, vooraleer je zoals Fredrik Slotte, met een druiventros in de hand triomfantelijk op de frontpagina van je lokale krant gaat staan, denk je best even twee keer na.

Wat vind je zelf van dit soort verhalen? Is Europa zijn eigen toekomst aan het verprutsen of hebben de ambtenaren gelijk? Is een hobbywijngaard een objectieve referentie voor beslissingen inzake landbouwsubsidies?


Aland_IslandsSomewhere in the Baltic Sea between Sweden and Finland lie the Aland Islands (pronounced as OH-lund), an autonomous region of Finland.

 

Fredrik Slotte, a 29 years old physician has planted some vines of northern species on a small parcel of land. He expects to produce about 110 bottles a year: a light pink sparkling wine (which the French would call a Vin Gris) and a still wine of robust character. A hobby, one should think.

 

When Finland joined the EU in 1995, the subsidies decision makers divided the country into zones. While the northern agricultural areas are entitled to large subsidies because of the harsh climate, the southern areas – like the Aland islands – are granted a lot less. But still too much, according to the European Commission.

 

How the Commission got wind of Fredrik Slotte’s little vineyard project is not really clear. What’s clear as water though, is that the information came in more than useful for the Commission, allowing it to achieve the goals it had set out regarding subsidies.

 

Since Finland is not considered a wine growing country under European rules, Dr. Slotte may not sell his wine. So he gives it away to friends and family, according to his own words.

 

Cherry on the cake is that the European Commission considers that agriculture subsidies for Finland can be reduced now that it has been proven that even viticulture is not impossible over there. Helsinki has had to give in: as grants will shrink, Finland will remain a non wine growing country.

 

The Slotte family’s popularity has all but increased in the small agricultural community of the Aland islands. So, you’d better think twice before you agree to have your picture, grape in hand, on the front page of your local newspaper, like Fredrik Slotte did three years ago.

 

What is your opinion in this kind of story? Is Europe messing with it’s own future or are the public servants right? Is a hobby vineyard an objective reference in the field of agriculture subsidies?