15-05-08

Australische wijnexport daalt - Australian wine export decline

AustraliaIn de periode mei 2007 - april 2008 is het Australische wijnexportvolume met 8,5% gedaald tot 730 miljoen liter. Ondanks een gemiddelde prijsverhoging van 4% (tot € 2,32 per liter) bracht de export 4% minder op.

De export van wijn in flessen steeg met 3% tot 17 miljoen liter. Maar de 78 miljoen liter bulkwijn die het land verliet betekent een daling van 33% en de 7 miljoen liter die in soft-packs geëxporteerd werden, zet zelfs een daling van 41% neer. In het jaar dat die periode voorafging stegen al deze categorieën nog.

De gemiddelde prijsstijging en de dalende bulkexport hangen samen: Australische bulkwijn werd gemiddeld 17% duurder, terwijl de wijn in flessen gemiddeld 5% goedkoper werd.

De cijfers per exportland zijn erg uiteenlopend. Terwijl Duitsland bijna 36% minder Australische wijn invoerde en de Verenigde Staten zowat 18% minder, voerde België 26,5% meer in, Nederland 39,6% meer en Denemarken zelfs 47% meer. Het Verenigd Koninkrijk voerde evenveel volume in. Opmerkelijk is dat al die landen, behalve de VS, minder per liter gingen uitgeven. China echter, voerde 51% minder volume in maar gaf driemaal zoveel per liter uit als vroeger, waardoor de export naar deze reus 21,6% meer opbracht.

Bron: Wine export approval report - April 2008 - Australian Wine and Brandy Corporation


From May 2007 to April 2008, the Australian wine export volume declined 8.5% to 730 million litres.

Despite a 4% average price increase (to $ 3,60 per litre) export revenues declined by 4%.

Bottled wine export grew by 3% (17 million litres). But with 78 million litres of bulk wine leaving the country a 33 % decrease was registered, and a 41% decrease was noted for export in soft-packs (7 million litres). All these categories grew in the preceding year.
The average price increase and the decline of bulk wine export go hand in hand: as Australian bulk wine became 17% more expensive, bottled wine prices decreased by 5% (averages).

Figures per country of destination vary strongly. While Germany imported almost 36% less Australian wine and the United States about 18% less, Belgium increased import by  26.5%, the Netherlands by 39.6% and Denmark even by 47%. The United Kingdom kept at a status quo. A remarkable fact: except for the USA, all these countries spent less per litre. China, on the other hand, imported 51% less volume but spent three times as much per litre as before, driving the revenue of Australian export to this giant to a 21.6% increase.

Source: Wine export approval report - April 2008 - Australian Wine and Brandy Corporation