02-07-08

Hagelbestrijding - Fight against hail

cloud_seedingIn Argentinië, in Australië, in de Verenigde Staten en vermoedelijk op nog heel wat andere plaatsen, wordt hagel met chemicaliën bestreden. Vroeger was dat hoofdzakelijk met loodiodide. In de voorbije vijftien jaar schakelde men vaak over naar zilveriodide, want lood kreeg te zware kritiek. Vuurpijlen geladen met chemicaliën of vliegtuigen die een lading ervan "afschieten" terwijl ze door een wolk vliegen, het zijn slechts een deel van de technieken. De Argentijnse provincie Mendoza produceert zowat 70% van alle wijn uit Argentinië, dat in de top vijf van de wereldproductie staat. Daar kon men met deze technieken de hagelschade van 10% herleiden tot 3 à 5%.  Wat is uw mening hierover? Laat een reactie achter.

 


In Angentina, in Australia, in the USA, and probably in a lot of other places, chemicals are being used in the fight against hail. In earlier days lead iodide was the main component. In the last fifteen years many have switched to silver iodide, because of heavy environmental criticism regarding lead. Fireworks arrows loaded with chemicals or airplanes launching a flare of it while flying across a cloud are just a few of the applied techniques.
The province of Mendoza produces about 70% of all wine from Argentina, a country ranking in the top five of world production. Over there cloud seeding with silver iodide lead to a decrease of hail damage. Where it used to be 10%, damage is now reduced to 3 to 5%.

How do you feel about all this? Leave a reaction.