03-07-08

La Conseillante, Pomerol

LaConseillanteChâteau La Conseillante in Pomerol zal na de oogst van 2008 een nieuwe cuverie installeren die tegen de jaargang 2009 operationeel moet zijn. Het gaat om 18 betonnen kuipen die overeenkomen met de 18 micro-percelen die het domein bezit. Architect Bernard Mazières ontwierp de cuverie. Dat is trouwens zjin specialiteit.
Bron: www.lejournalduvin.com

 


After the 2008 harvest, the Pomerol estate Château La Conseillante will start building new cellar installations that should be operational for the 2009 harvest. The 18 concrete barrels will represent the 18 micro parcels owned by the estate. Designer is Bernard Mazières, an architect who specializes in winery equipment.
Source: www.lejournalduvin.com