15-05-08

Australische wijnexport daalt - Australian wine export decline

AustraliaIn de periode mei 2007 - april 2008 is het Australische wijnexportvolume met 8,5% gedaald tot 730 miljoen liter. Ondanks een gemiddelde prijsverhoging van 4% (tot € 2,32 per liter) bracht de export 4% minder op.

De export van wijn in flessen steeg met 3% tot 17 miljoen liter. Maar de 78 miljoen liter bulkwijn die het land verliet betekent een daling van 33% en de 7 miljoen liter die in soft-packs geëxporteerd werden, zet zelfs een daling van 41% neer. In het jaar dat die periode voorafging stegen al deze categorieën nog.

De gemiddelde prijsstijging en de dalende bulkexport hangen samen: Australische bulkwijn werd gemiddeld 17% duurder, terwijl de wijn in flessen gemiddeld 5% goedkoper werd.

De cijfers per exportland zijn erg uiteenlopend. Terwijl Duitsland bijna 36% minder Australische wijn invoerde en de Verenigde Staten zowat 18% minder, voerde België 26,5% meer in, Nederland 39,6% meer en Denemarken zelfs 47% meer. Het Verenigd Koninkrijk voerde evenveel volume in. Opmerkelijk is dat al die landen, behalve de VS, minder per liter gingen uitgeven. China echter, voerde 51% minder volume in maar gaf driemaal zoveel per liter uit als vroeger, waardoor de export naar deze reus 21,6% meer opbracht.

Bron: Wine export approval report - April 2008 - Australian Wine and Brandy Corporation


From May 2007 to April 2008, the Australian wine export volume declined 8.5% to 730 million litres.

Despite a 4% average price increase (to $ 3,60 per litre) export revenues declined by 4%.

Bottled wine export grew by 3% (17 million litres). But with 78 million litres of bulk wine leaving the country a 33 % decrease was registered, and a 41% decrease was noted for export in soft-packs (7 million litres). All these categories grew in the preceding year.
The average price increase and the decline of bulk wine export go hand in hand: as Australian bulk wine became 17% more expensive, bottled wine prices decreased by 5% (averages).

Figures per country of destination vary strongly. While Germany imported almost 36% less Australian wine and the United States about 18% less, Belgium increased import by  26.5%, the Netherlands by 39.6% and Denmark even by 47%. The United Kingdom kept at a status quo. A remarkable fact: except for the USA, all these countries spent less per litre. China, on the other hand, imported 51% less volume but spent three times as much per litre as before, driving the revenue of Australian export to this giant to a 21.6% increase.

Source: Wine export approval report - April 2008 - Australian Wine and Brandy Corporation

07-05-08

Robert Weil

Robert_Weil(fles_glas)

Kiedrich - Rheingau, Duitsland. Bij het wijngoed Robert Weil trekt exportmanager Karina Stühler zich voor twee jaar terug vanaf juni 2008, om zich te concentreren op de opvoeding van haar zoontje.Thomas Chaffin, die tot nu toe de vinotheek leidde, zal in haar afwezigheid het export management waarnemen.Nieuwkomer bij Robert Weil is Verena Schöttle, een jonge oenologe met enige ervaring in wijnbouw, wijnhandel en gastronomie. Zij zal de vinotheek runnen. 
Kiedrich – Rheingau, Germany. At the Robert Weil winery, export manager Karina Stühler will take a two year’s leave starting June 2008, in order to focus on her little son’s education.Thomas Chaffin, who has been running the vinotheque up to now, will take over the export management in the meantime.Newcomer at Robert Weil’s is Verena Schöttle, a young oenologist with some experience in winemaking, wine trade and gastronomy. She will be running the vinotheque.