08-07-08

Numéro un => numero uno in 2015

FranceNr2Frankrijk zal zijn 1ste plaats als wijnproducerend land verliezen

AFP – online gezet op 08/07/2008

 

Frankrijk zal zijn plaats als eerste wijnproducerend land ter wereld tegen 2015 moeten afstaan aan Spanje als gevolg van een gewijzigd consumptiegedrag en van een afbrokkeling van het concurrentievermogen van de Franse wijn, zo stelt een studie van het Credoc pour les Vignerons indépendants.

 

De Franse wijnproductie zal terugvallen van 52,8 miljoen hectoliter in de referteperiode 2000-2004 tot 43,9 miljoen in 2015, zegt het onderzoekscentrum in zijn studie van dinsdag.

 

Franse wijn lijdt onder de daling van de consumptie van rode wijnen (witte en rosé blijven stabiel) die over de periode van 2000 en 2008 op 2,6% per jaar geschat wordt en op 1,1% tussen 2008 en 2015. Die daling, vooral voelbaar de laatste vier jaren, komt ondermeer voort uit de groeiende bezorgdheid over gezondheidsaspecten, uit een meer occasioneel verbruik door de jongere generaties en door de arbeiders en ook uit de concurrentie vanwege alcoholvrije dranken als maaltijdbegeleider.

 

Op het vlak van export gaan de Franse wijnbouwers marktaandeel inboeten inde traditionele afzetgebieden, zeg maar West-Europa, en in de opkomende afzetgebieden (UK, USA, China en Japan). Dat marktaandeel zal worden ingepikt door de nieuwe producenten uit Amerika en Oceanië die zich commercieel vaak veel agressiever en efficiënter profileren.

 

Verdeeld over de 12 belangrijkste buitenlandse afzetgebieden van Franse wijn, zal het exportvolume jaarlijks met 1,1% dalen tussen 2005 en 2015;

 

In die omstandigheden zullen de Vignerons Indépendants toch standhouden, al zullen ze zich wat aan de nieuwe verbruiksgewoonten moeten aanpassen.

Vandaag vertegenwoordigen zij 35% van de wijnbouwexploitaties in Frankrijk, met 53% van de wijngaarden en 49% van de productie.

Met een daling van 2,2% per jaar tussen 2000 en 2015 zullen zij aan het einde van die rit nog met 27791 zijn, maar hun productie zal slechts met gemiddeld 0,6% per jaar gedaald zijn. Reden daarvoor is een verwachte verhoging van de gemiddelde exploitatieoppervlakte (17 ha per bedrijf in 2015).

 

Michel Issaly, voorzitter van het Syndicat des Vignerons Indépendants de France, gaf toelichting bij de presentatie van deze studie: "Voor sommige afzetgebieden zullen we de producten op de nieuwe behoeften moeten afstellen. We proberen die boodschap duidelijk te maken".

 

Het Credoc, dat heel wat onafhankelijke wijnbouwers heeft ondervraagd, zegt dat veel wijnbouwers een oplossing zien in het centraliseren van logistieke en commerciële functies van verschillende wijndomeinen, uiteraard om kosten te besparen, maar vooral ook om beter toegang te kunnen forceren tot de distributiecircuits, met de nadruk op de supermarkten.

 

Michel Issaly zal in de herfst de prioriteiten bepaald hebben, zodat zijn beweging in 2009 de nodige acties op touw kan zetten.

 

 France stands to lose it's first place in the ranking of wine producing countries

AFP – online since 08/07/2008

 

By 2015, France will have to yield it’s first place in the ranking of wine producing countries to Spain, as a consequence of changed consumption behavior and of eroded competition potential of french wine, reports a study by the Credoc pour les Vignerons indépendants.

 

French wine production will fall from 52.8 million hectolitres in the referential period 2000-2004 to 43.9 million in 2015, says the research centre in Tuesday’s report.

 

French wine suffers from a decrease in the consumption of mainly red wine (whites and rosés remain stable), estimated at 2.6% a year from 2000 to 2008 and at 1.1% from 2008 to 2015. Amongst other causes, that decrease, which was felt mainly over the last four years, is due to an increasing preoccupation about health issues, to a more sporadic consumption by younger generations and by the labour class, as well as to the competition from non alcoholic beverages at the dinner table.

 

As far as export is concerned, French winemakers will loose market shares in the traditional markets, say Western Europe, and in the emerging markets (UK, USA, China and Japan). Those market shares will go to new producers in America and in Oceania, who often profile themselves much more efficiently and agressively on the commercial front.

 

Over the 12 most important foreign export markets, the total volume of French wine decreases by 1.1% a year from 2005 to 2015.

 

In those conditions the Vignerons Indépendants will still stand, although they will have to adapt somewhat to the new comsumption habits.

Today they represent 35% of all wineries in France, with 53% of the national vineyards and 49% of national production.

The 2.2% decrease a year from 2000 to 2015 will bring their number down to 27791 by the end of that ride, but their production will have decreased by 0.6% a year only. The reason for that is an expected increase of the average surface per winery (17 hectares per winery in 2015).

Vandaag vertegenwoordigen zij 35% van de wijnbouwexploitaties in Frankrijk, met 53% van de wijngaarden en 49% van de productie.

 

Michel Issaly, president to the Syndicat des Vignerons Indépendants de France, commented at the presentation of this report: “In some export markets we will need to adapt our products to the new needs. That is the message that we try to pass on.”

 

The Credocinterviewed a large number of independant winemakers and says that a lot of them see a solution in regrouping logistic and commercial functions of multiple wineries, not just to cut expenses but especially in order to gain better access to distribution channels and to supermarkets in particular.

 

Michel Issaly will have priorities sorted out by this autumn, which will allow his movement to start acting upon them as of 2009.

 

 

 

06-06-08

French New World

Bordeaux_oldBron: The Times - Eind mei heeft de Franse regering als onderdeel van een vijfjarenplan een versoepeling van de wijnwet ingevoerd. Er wordt een nieuwe klasse ingevoerd in het kwalitatieve middensegment, dat het mogelijk maakt voor wijnproducenten uit heel Frankrijk om een wijn op de markt te brengen waarvan het etiket enkel de druif en het oogstjaar vermeldt. De maatregel moet Frankrijk helpen het hoofd te bieden aan de concurrentie uit de Nieuwe Wereld, nu de uitvoer al 15 jaar lang aan het slinken is. Gewürztraminer uit Bourgogne en Muscat uit Bordeaux zijn dus binnenkort niet meer ondenkbaar. En Frankrijk zet alle wapens in: houtsnippers, toegevoegde tannine en andere eerder verguisde technieken zullen in dat soort wijn toegelaten zijn.


Source: The Times - At the end of May the French government has approved a set of measures relaxing the wine legislation as part of a five year plan. A new class of midrange wine will be created, allowing wine producers throughout France to market wines with a label stating only the varietal and year. This measure is intended to help France cope with competition from the New World, after 15 years of decreasing export volumes. Gewürztraminer from Burgundy or Muscat from Bordeaux will no longer be unimaginable. And France throws in all possible weapons: wood chips, added tannin and other "evil" techniques will be allowed for this type of wine.