07-08-08

FUNDI


fundiZuid-Afrika zal in 2010 gastland zijn voor het wereldkampioenschap voetbal.
OK, wat heeft dat nu met wijn te maken?

 

Bij het exportpromotiebureau Wines of South Africa (WOSA) wisten ze al langer dat Zuid-Afrika een prachtig land is om te bezoeken, met heel goede restaurants en met wijnen van wereldklasse. Ze beseften er ook dat geen wijnkelners van wereldklasse voorhanden zijn in eigen land.

 

Daarom heeft WOSA een programma opgezet om 2010 wijnstewards op te leiden tegen 2010. Een opleidingsprogramma hadden ze al: de laatste vier jaar hadden ze 20 afgestudeerden. Veel te weinig uiteraard.

 

En misschien was het wel te moeilijk gemaakt.

Dus werd een partner gevonden voor de opleidingen, die een leuk en haalbaar programma kan brengen, gelijk waar in het land, overal waar de behoefte bestaat.

 

Dat kost geld, zowat € 394.000. Bij WOSA wisten ze ook wel dat de wijnindustrie dat niet zomaar zou gaan ophoesten. En dus beslisten ze hun eigen wijnmerk op de markt te gaan brengen: FUNDI (spreek uit: foendie). De naam is afgeleid uit het isiZulu: umfundi betekent leerling.

Zes wijndomeinen werkten mee. Wijnen worden blind geselecteerd voorhet Fundi-label.

 

De winst gaat volledig naar de opleiding van ongeveer 1000 mensen die nu al in de horeca actief zijn en van nog eens ongeveer 1000 werklozen. De bedoeling is niet technisch geniale sommeliers op te leiden, maar vriendelijke wijnkelners die de bezoeker kunnen inlichten over wat er in de fles zit en zo kunnen bijdragen tot het wijngenieten…en wie weet…tot de exportcijfers.

 

Een uniek project in de wereld, zeggen ze bij WOSA: de wijnambassadeurs van de toekomst worden opgeleid.

 

 


 

wosa_logoSouth-Africa will be hosting the world soccer championship in 2010.

OK, that doesn’t have anything to do with wine, does it? Or does it?

 

People at the export promotion agency Wines of South Africa (WOSA) didn’t need to be convinced that South-Africa is a wonderful country to visit, with very good restaurants and world-class wines. They also knew that world-class wine service is what the country is lacking.

 

That’s why WOSA has conceived a teaching programme aiming to train 2010 wine stewards by the year 2010. They already had a training programme: about 20 people were trained over the last four years. Way too little, of course.

 

And the programme might also have been too difficult. So a partner was found to develop a way of teaching that makes wine fun and friendly. Training will be given throughout the country, wherever there’s a need for it.

 

There is, of course a price to pay, about $ 605,000 or £ 309,800. At WOSA they didn’t need to be told that the wine industry wasn’t just going to come up with that kind of money. So, they decided to launch a wine brand of their own: FUNDI (pronounce foon-dee). The name is derived from the isiZulu word umfundi, which means learner (trainee). Six wineries have collaborated. Wines for the Fundi label are selected through a blind tasting.

 

The profits go entirely to the training of about 1000 people who are currently in the hospitality business and of about another 1000 people who are currently unemployed. The goal is not to train technical wine geniuses but firendly wine stewards who can inform visitors about what’s in the bottle an who can contribute to enjoying wine…and who knows…to export numbers.

 

A unique project in the world, says WOSA: the wine ambassadors of the future are being trained as of today.

  

20-06-08

RUBBER

SA_BurntRubberAls het gaat over Zuid-Afrikaanse wijn, dan vermelden Europese wijnkritieken nogal eens aroma's en smaken die dan omschreven worden als "rubber", "verbrand" of erger nog "groen" of "vuil".De universiteit van Stellenbosch en industrieresearchers van Winetech gaan samen een onderzoek afwerken dat gestart werd door WOSA (Wines of South Africa), in de hoop de bron van die aroma's en smaken te vinden. Het team van wetenschappers zal zich bedienen van technieken als chemische analyse, infrarood spectroscopie en gas-kleur-en-smaak-analyses. Bedoeling van het onderzoek is niet noodzakelijk deze aroma's en smaken definitief uit de wijn te weren, maar wel de wijnbouwers en wijnmakers te kunnen onderrichten zodat ze het fenomeen kunnen beheren. Dat het zou te wijten zijn aan het bladrolvirus, wordt door de wetenschappers betwijfeld.


European critics writing about South-African wines tend to point a finger to aromas and flavours which are described as "rubbery", "burnt" of even worse: "green" or "dirty". The Stellenbosch University and industry researchers from Winetech are pursuing an investigation initiated by WOSA (Wines of South Africa), hoping to identify the source of these aromas and flavours. The team of scientists will use techniques such as chemical analysis, infrared spectroscopy and hromatography-olfactory analysis. The aim is not to get entirely rid of these aromas and flavour, bur rather to be able to educate winegrowers and winemakers in order to enable them to control the phenomenon. Furthermore, the scientists doubt that it comes from the leaf-roll virus.